Strona główna 0_Slider S5 ma połączyć region z Wrocławiem do 2030 roku. Podpisano umowę na...

S5 ma połączyć region z Wrocławiem do 2030 roku. Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych

0

Ponad 28,7 mln złotych pochłonie wykonanie prac projektowych związanych z planowaną rozbudową autostrady A4 oraz budową drogi ekspresowej S5, która ułatwiłaby mieszkańcom Świdnicy oraz Wałbrzycha dojazd do Wrocławia. We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy z konsorcjum firm, które zajmą się opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Prace przygotowawcze są fundamentem dla całego cyklu powstawania nowych dróg. Bez dobrze przygotowanych dokumentacji i projektów, nie można rozpocząć robót budowlanych – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektora GDDKiA.

fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych. Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali wstępne „korytarze” obu dróg, z których wybrano kilka wariantów. Na ich podstawie prowadzone będą dalsze prace projektowe.

22 czerwca poinformowano o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji, która stanowić będzie podstawę do uzyskania stosownych zezwoleń, decyzji środowiskowych i umożliwi ogłoszenie właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych. – To krok milowy dla rozwoju dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Konsorcjum firm Multiconsult Polska (lider) i IVIA (partner), z którym podpisaliśmy umowę, opracuje dokumentację dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe – Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Umowa dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km – przekazali urzędnicy z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5:

  • Wariant 1 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 2 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do nowo projektowanego węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 3 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do nowo projektowanego węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.
mat. GDDKiA

Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w Wariantach 2 i 3, które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. podwarianty całkowicie omijające obszary Natura 2000. Na etapie opracowywania STEŚ-R organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców wszystkich gmin, przez które będą przebiegały warianty A4 i S5 – tłumaczą drogowcy.

Zgodnie z umową czas realizacji STEŚ-R wynosi 53 miesiące od daty jej podpisania. W ramach prowadzonej dokumentacji będą przygotowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowych w podziale na trzy odcinki. Prowadzone prace będą poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostaną opracowane elementy koncepcji programowej i programy funkcjonalno-użytkowe w podziale na odcinki realizacyjne – dodają.

Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowań przetargowych w systemie Projektuj i Buduj w latach 2026-2030.

/GDDKiA, opr. mn/

Poprzedni artykułPierwszy koncert Festiwalu Organowego Schlaga już w piątek
Następny artykułLOTTO Strzegom Horse Trials: trwa odliczanie do startu!