Strona główna Wydarzenia Można sięgnąć po dotacje na zabytki. Do podziału 5 milionów złotych

Można sięgnąć po dotacje na zabytki. Do podziału 5 milionów złotych

0

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś uchwałę o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. Jak każdego roku na ten cel przeznaczono 5 milionów złotych.

Wiatrak holenderski w Pietrzykowie, gm. Dobromierz, wyremontowany z udziałem środków samorządu Dolnego Śląska. Fot. „Moje podróże po Dolnym Śląsku”

– Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Trzeba remontować dachy, umacniać konstrukcje architektoniczne kościołów, odrestaurowywać drogocenne obrazy. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nabór wniosków potrwa od 15 do 28 czerwca. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Po zakończonym naborze wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Samorządowe wsparcie trafiło m.in. do tak znanych miejsc, jak Kościół Pokoju w Świdnicy, Pocysterskie Opactwa w Lubiążu i Henrykowie, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Twierdza w Srebrnej Górze, Bazylika w Wambierzycach i wiele innych. Jednocześnie opieką otoczone zostały zabytki mniej znane, takie jak Pałac w Bobolicach, kościół św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce, wieża widokowa w Grodziszczu czy wiatrak holenderski w Pietrzykowie.

– Nasze zaangażowanie finansowe w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Magia wspaniałych dolnośląskich zabytków jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność naszego regionu i od lat przyciąga rzesze turystów – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

/UMWD/
/opr. red./

Poprzedni artykułSportowe zmagania dla chorej Zuzi
Następny artykułPost dr Ewy Dąbrowskiej i jego wpływ na nasz organizm