Strona główna 112 Kierowcy na plus, piesi wciąż z telefonem na przejściu

Kierowcy na plus, piesi wciąż z telefonem na przejściu

1

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, które dają pieszym pierwszeństwo, ale też zabraniają im używania urządzeń elektronicznych podczas przekraczania jezdni. Jak w zmienionej sytuacji odnaleźli się mieszkańcy powiatu świdnickiego?

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował też przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany: zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Jak do nowych przepisów stosują się świdniczanie? – 1 czerwca nie były prowadzone żadne szczególne działania związane z wprowadzeniem nowych przepisów, ale policjanci obserwowali sytuację, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych i odnotowali cztery wykroczenia, których sprawcami byli piesi wchodzący na przejście z telefonami w ręce. Osoby te nie zostały ukarane mandatem, a jedynie pouczone. W tych przypadkach wzięto bowiem pod uwagę to, że przepisy dopiero weszły w życie. Z czasem za takie wykroczenie grozić będzie mandat od 20 do 500 złotych – mówi Szymon Szczepaniak, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Jak dodaje, zmiany w przepisach o ruchu drogowym zdecydowanie lepiej reagowali kierowcy. – W przypadku kierowców nie odnotowano żadnych sytuacji wzbudzających zastrzeżenia. Policjanci zauważyli, że kierowcy zwalniają przed przejściami, że są bardziej uważni – wskazuje Szczepaniak.

/asz, mn/