Strona główna 0_Slider Szykuje się kolejna podwyżka opłat za wywóz śmieci w Świdnicy

Szykuje się kolejna podwyżka opłat za wywóz śmieci w Świdnicy

5

Czy świdniczan czeka kolejna podwyżka opłat za wywóz odpadów? Podczas najbliższego posiedzenia Rada Miejska w Świdnicy podejmie decyzję w sprawie przyjęcia nowych stawek, które miałyby obowiązywać od 1 czerwca. Projekt zakłada podwyżkę opłaty za wywóz śmieci oraz opłaty wnoszonej przez mieszkańców niewypełniających obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ostatnia podwyżka opłat za wywóz śmieci została przyjęta przez Radę Miejską w Świdnicy 28 lutego 2020 roku, a aktualnie obowiązujące stawki weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku. Przyjęciem kolejnej podwyżki opłat świdniccy radni będą się zajmować podczas najbliższego posiedzenia, które zostało zwołane na 28 maja 2021 roku. 26 maja z wnioskiem o wprowadzenie do piątkowego porządku obrad projektu uchwały w sprawie nowych stawek wystąpiła prezydent Świdnicy. – Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do wywiązania się z ustawowego obowiązku bilansowania systemu gospodarowania odpadami – stwierdziła Beata Moskal-Słaniewska w piśmie do przewodniczącego rady.

Zgodnie z zaproponowanymi stawkami opłat, od 1 czerwca 2021 roku miesięczna opłata za wywóz śmieci segregowanych miałaby wynosić 29 złotych za osobę. Obecnie jest to 26 zł na mieszkańca miesięcznie. W górę ma też pójść miesięczna opłata w przypadku niewywiązania się z obowiązku segregowania odpadów, która miałaby wynosić 87 złotych za osobę (obecnie 78 zł/os.). Projekt uchwały zakłada również podwyżkę miesięcznych opłat za pojemnik lub worek na odpady komunalne, pobieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nowe przepisy wprowadzają też ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, a także nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 191,90 zł za rok od nieruchomości. W przypadku niewypełniania obowiązku sortowania wysokość tej opłaty stanowi trzykrotność stawki ryczałtowej, tj. 575,70 zł za rok od nieruchomości. Ryczałtowe stawki miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Z całym projektem uchwały można się zapoznać pobierając dokument ze stron Rady Miejskiej w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]