Strona główna Bez kategorii Od soboty już bez maseczek na świeżym powietrzu. Co jeszcze się zmieni?

Od soboty już bez maseczek na świeżym powietrzu. Co jeszcze się zmieni?

0

15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Od soboty otwarte będą też ogródki gastronomiczne, dopuszczona będzie działalność plenerowych kin i teatrów, a obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą mogły przyjąć 25% publiczności.

Rząd wcześniej zapowiadał, że jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Jednak, gdy nie udaje się zachować wymaganego dystansu – 1,5 m odległości od drugiej osoby, trzeba nadal ją nosić również na zewnątrz. Taka regulacja znalazła się w rozporządzeniu Rady Ministrów, które będzie obowiązywać od najbliższej soboty, czyli 15 maja.

Nadal jednak trzeba będzie zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej. Natomiast bez maseczki można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych.

Zakrywać usta i nos trzeba będzie także w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Natomiast maseczek nie będą musieli nosić np. kierujący motocyklem, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone, kierujący środkiem transportu publicznego. Z tego obowiązku zwolnienie są nadal również dzieci są do ukończenia 5. roku życia. Zakrywać ust nie muszą także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudności z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z tego obowiązku zwolnione są też osoby sprawujące kult religijny oraz osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy oraz osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

Zdający egzaminy np. ósmoklasisty, maturalne, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowe, jak również osoby przeprowadzające je również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym. Odkryć usta i nos możemy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, jak również po to, by umożliwić komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się lub po to, by spożyć posiłek w pracy oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Ogródki gastronomiczne do otwarcia, luzowanie obostrzeń w kulturze i sporcie

Rządowe rozporządzenie zakłada, że od 15 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych. Przewidziano, że co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny, a odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Dopiero od 28 maja jedzenie będzie mogło być serwowane nie tylko w ogródkach gastronomicznych, ale również wewnątrz lokali i w wydzielonych strefach gastronomicznych na stacjach paliw – pod warunkiem, że klienci do czasu zajęcia miejsca będą mieli zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązywać będzie obsługę kelnerską.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 15 maja zbiorowe formy kultury i rozrywki będą możliwe tylko na otwartym powietrzu. Dotyczy to podmiotów działalności twórczej, m.in. teatrów i kin – z wyłączeniem zespołów muzycznych i grup cyrkowych. Widzom ma być udostępnione co drugie miejsce na widowni, lecz nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc. W przypadku, gdy miejsca na widowni nie są wyznaczone, musi zostać zachowane minimum 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy członkami publiczności – nie dotyczy to widzów, którym towarzyszą dzieci poniżej 13 roku życia lub osoby niepełnosprawne, jak również osób wspólnie zamieszkujących bądź gospodarujących. Obowiązywać będzie również nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, a zabronione będzie spożywanie napojów i posiłków.

Z rozporządzenia wynika również, że od 15 maja w obiektach sportowych na otwartym powietrzu dopuszczalne będzie udostępnienie publiczności maksymalnie 25% liczby przewidzianych dla niej miejsc, co czwartego miejsca na widowni. Dodano, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni widzowie będą musieli zachować między sobą dystans 1,5 m.

/PAP, opr. mn/

Poprzedni artykułSkradziono sześć rowerów z podziemnego garażu. Apel o pomoc w ustaleniu sprawców
Następny artykułZderzenie auta osobowego z motorowerem