Strona główna Wydarzenia Świdnica Nie ulica, a rondo imienia Jana Lityńskiego? Samorządowcy będą szukać bardziej godnego...

Nie ulica, a rondo imienia Jana Lityńskiego? Samorządowcy będą szukać bardziej godnego miejsca dla uczczenia działacza opozycji antykomunistycznej

5

Wycofana została petycja dotycząca nazwania jednej ze świdnickich ulic imieniem Jana Lityńskiego. Rozpatrzeniem tego wniosku Rada Miejska w Świdnicy miała zająć się podczas piątkowego posiedzenia. Działacz opozycji antykomunistycznej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu i poseł na Sejm w latach 1989–2001 zmarł 21 lutego. Utonął w Narwi w okolicach Pułtuska, próbując ratować psa, pod którym załamał się lód.

Jan Lityński urodził się 18 stycznia 1946 w Warszawie. W 1968 roku znalazł się wśród organizatorów i uczestników studenckich wystąpień w trakcie wydarzeń marcowych, za co został skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. W 1976 był współzałożycielem „Biuletynu Informacyjnego KSS »KOR«”, pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. W tym czasie wielokrotnie zostawał aresztowany. W 1977 redagował „Robotnika”, niezależne pismo na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Należał do KSS „KOR”, współpracował z Biurem Interwencji KSS KOR. W 1980 objął funkcję doradcy władz „Solidarności”. W stanie wojennym został internowany do września 1982, następnie aresztowany. Od 1984 działał w podziemiu jako członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „S” regionu Mazowsze. W 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989–2001 poseł na Sejm. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jan Lityński był związany z regionem wałbrzyskim. W latach 80. przyjeżdżał do Świdnicy, wspierał świdnickich działaczy rodzącej się “Solidarności”. Był jednym z trzech kandydatów wystawionych przez Komitet Obywatelski w 1989 roku do Sejmu z okręgu wałbrzyskiego. Wielokrotnie gościł w Świdnicy na zaproszenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Został uhonorowany Nagrodą Wiecznego Pióra SPiKŚ oraz Diamentem Wolności, był również pierwszym Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.

12 marca o upamiętnienie działacza opozycji antykomunistycznej poprzez nazwanie jego imieniem ulicy Jagienki w Świdnicy wystąpił Edward Szywała, prezes zarządu firmy Galess. – Janek Lityński był posłem z regionu wałbrzysko-świdnickiego w latach 1989 — 2001. Był bardzo związany z Naszą Ziemią, miał tu wielu przyjaciół, mocno zaangażowany w rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych naszego regionu. W latach 2001 — 2005 był zatrudniony w firmie Galess spółka jawna jako doradca ds. społecznych, ale również w tym okresie ulica Jagienki była jego miejscem czasowego zamieszkania i zameldowania. Janek Lityński był pierwszym członkiem Honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, laureatem Nagrody Wiecznego Pióra, jak również Diamentu Wolności nadawanych przez Kapitułę SPiKS, twórcom naszej wolności. Zmiana nazwy ulicy byłaby prawie bezkosztowa. Na ulicy Jagienki obecnie umiejscowiona jest siedziba Firmy Galess sp. z o.o. oraz nieruchomość Firmy Galess spółka jawna Andrzeja Lepaka-Przybyłowicza, który popiera petycję w sprawie zmiany nazwy ulicy Jagienki na ulicę Janka Lityńskiego. W ten sposób chcielibyśmy, aby Świdnica uhonorowała Janka Lityńskiego, przyjaciela Świdnicy – wyjaśniał autor petycji.

W piątek Rada Miejska w Świdnicy miała podjąć decyzję w sprawie złożonej petycji. Ta jednak została wycofana przez wnioskodawcę. – Po konsultacjach i sugestiach wycofuję swoją petycję o zmianę nazwy ulicy Jagienki w Świdnicy na ulicę imienia Janka Lityńskiego, wierząc w to, że znajdziemy w Świdnicy miejsce bardziej godne, honorujące i upamiętniające zasługi Janka Lityńskiego dla Świdnicy, regionu i kraju – stwierdził Edward Szywała w piśmie do przewodniczącego świdnickiej rady.

Deklaruję, że kiedy będą takie możliwości, żeby znaleźć godne miejsce dla uczczenia Janka Lityńskiego w naszym mieście, to na pewno będę o tym pamiętać. W tej chwili projektujemy kilka rozwiązań drogowych, w których pojawią się ronda. Myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie, bo doświadczenie pokazuje, że na rondach możemy ładnie wyeksponować tabliczkę i głaz pamiątkowy. Przy najbliższej okazji będę wnioskować o ustanowienie takiego imienia jednemu z rond  – zaznaczyła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

/mn/