Strona główna Wydarzenia Marcinowice Mimo uchwały nie będą odbierać dużych odpadów z posesji? Mieszkańcy gminy Marcinowice...

Mimo uchwały nie będą odbierać dużych odpadów z posesji? Mieszkańcy gminy Marcinowice oburzeni

2

Opłaty od 1 czerwca znów wzrastają, a ogranicza się zakres usług. Nie ma żadnej informacji ze strony gminy, czy w ogóle będą zabierane z posesji mieszkańców odpady wielkogabarytowe – denerwują się mieszańcy gminy Marcinowice. Zapis o wywozie dużych śmieci dwa razy do roku wprost od mieszkańców jest zapisany w uchwale Rady Gminy. Nie ma go w najnowszym harmonogramie odbioru odpadów.

Fot. archiwum

„Zwracam się do Waszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie śmieci w Gminie Marcinowice. Kilka dni temu okazało się, że odpady wielkogabarytowe przestaną być zupełnie odbierane od mieszkańców gminy. Zarówno w umowie jak i w harmonogramie taki odbiór był zapewniony dwa razy do roku. Do tego najnowszą uchwałą Rady Gminy znacząco podwyższono opłaty za śmieci i wykreślono zupełnie odbiór wielkich gabarytów. Przed częścią domów do dzisiaj stoją stosy śmieci bo nikt z gminy nie raczył poinformować mieszkańców o zaprzestaniu ich odbioru, mimo że przecież zapłaciliśmy za to na podstawie starej deklaracji. Czemu Wójt ukrywa tą informację przed mieszkańcami skoro na stronie internetowa i facebooku codziennie pojawiają się inne nieznaczące informacje? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie” – napisał jeden z mieszkańców gminy Marcinowice, a podobnych próśb o interwencję wpłynęło kilka.
Obowiązek odbioru odpadów wielkogabarytowych wprost od mieszkańców został zapisany w paragrafie 3 ust.3 Uchwały XXV/138/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 września 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu  i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni zapisali, że w ramach wnoszonej opłaty odbiera się odpady komunalne wg harmonogramu, a w podpunktach wskazano, jakie odpady. Podpunkt 3 wymienia: „meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz świetlówki zbierane będą jako tzw. „wystawki” z nieruchomości dwa razy w roku.” Zapisów tej uchwały nie zmienił żaden kolejny akt prawa miejscowego. W kwestii odpadów radni podejmowali w kwietniu 2021 roku jedynie decyzję o zmianie stawek za wywóz odpadów, które wzrosły do 30 i 35 złotych na mieszkańca, w zależności od tego, czy osoba zamieszkuje dom jednorodzinny czy wielorodzinny.
W 2020 roku wraz z harmonogramem wywozu wszystkich rodzajów odpadów z nieruchomości w całej gminie zamieszczona była informacja o wywozie odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych miejscowości. Dostępny na stronie gminy harmonogram na rok 2021 w ogóle nie przewiduje odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości.
Pytanie, czy faktycznie nie ma planów odbierania odpadów wielkogabarytowych, skierowaliśmy do UG Marcinowice 26 maja, przekazując również interwencje mieszkańców. Dzisiaj nadeszła odpowiedź z oficjalnej poczty gminy, ale bez informacji, kto jej udziela: „Odpady wielkogabarytowe w dalszym ciągu są i będą odbierane przez Gminę Marcinowice. Zmienia się jedynie sposób odbioru. Odbywa się to bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach w każdy dzień tygodnia w wyznaczonych godzinach oraz w trzecią sobotę miesiąca.”.
Do urzędu skierowaliśmy kolejne pytanie, dlaczego nie jest realizowany zapis uchwały. O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się także do przewodniczącego Rady Gminy Marcinowice Artura Fiołka. Czekamy na odpowiedzi. Do tematu wrócimy.
Agnieszka Szymkiewicz
Poprzedni artykułWójt gminy Świdnica z absolutorium
Następny artykułMikama z sukcesami we Wrocławiu