Strona główna Wydarzenia Świdnica Doradzą w sprawach związanych z przemocą w rodzinie oraz z uzależnieniami

Doradzą w sprawach związanych z przemocą w rodzinie oraz z uzależnieniami

0
27 maja w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ruszy punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym mieszkańcy Świdnicy będą mogli uzyskać informacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom.

W ramach punktu można będzie w szczególności:

  • uzyskać informację o systemie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz świadków tej przemocy w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty”, organizacji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobu inicjowania procedury “Niebieskie Karty”, służb i miejsc w których można to uczynić,
  • zainicjować interwencję w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie oraz otrzymać wsparcie i informację o możliwościach uzyskania pomocy w celu powstrzymania przemocy,
  • uzyskać informację o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniami, w tym dzieci i młodzież.

Punkt informacyjno-konsultacyjny współpracuje z innymi specjalistami zatrudnionymi w MOPS w Świdnicy oraz instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc.

Siedziba punktu znajduje się w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Punktu w pokoju nr 19 (III piętro) oraz pod nr telefonu 723-398-620.

Dyżury w punkcie prowadzi pedagog – Dorota Szyłobryt, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

/MOPS Świdnica, opr. mn/