Strona główna 0_Slider Dlaczego szpital zatrudnia na etat księży? Dyrektor wyjaśnia

Dlaczego szpital zatrudnia na etat księży? Dyrektor wyjaśnia

5

W ciągu trzech ostatnich lat w 49 szpitalach działających na Dolnym Śląsku na wynagrodzenia dla osób duchownych przeznaczono blisko 3 mln 323 tys. złotych – wynika z raportu, sporządzonego przez posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka. Jednym ze szpitali, zatrudniających księży, jest świdnicki Latawiec. Dyrektor wyjaśnia powody i podaje zakres obowiązków kapelanów.

Od wielu miesięcy do mojego biura poselskiego wpływały prośby od mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska z prośbą o zbadanie sytuacji dotyczącej zatrudniania i kosztów zatrudniania kapelanów w szpitalach i podmiotach opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku – o przyczynach przygotowania raportu mówił 12 maja poseł Krzysztof Śmiszek. Pytania trafiły do 43 dolnośląskich szpitali, odpowiedzi udzieliło 49 placówek. – Nasz raport był poprzedzony kilkumiesięcznym badaniem sytuacji w każdym szpitalu w naszym województwie. Wnioski są szokujące. Udało nam się zdobyć dosyć precyzyjną informację, że w ostatnich trzech latach dolnośląskie szpitale wydatkowały ponad 3 mln 322 tys. złotych na zatrudnianie samych kapelanów – wyliczał Śmiszek.

Zgodnie z opublikowanym raportem, w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym “Latawiec” w Świdnicy zatrudnionych na umowę o pracę było dwóch duchownych wyznania rzymskokatolickiego. W ciągu ostatnich trzech lat na wynagrodzenie dla duchownych wydatkowano 87 756,24 zł; miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2740,62 zł.

– Powód jest oczywisty i wynika z szeregu aktów prawnych, a szczególnie z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – o zatrudnianiu księży mówi Grzegorz Kloc, dyrektor „Latawca”. – Na podstawie tych uregulowań do ponoszenia kosztów zatrudnienia kapelanów  zobowiązany jest szpital.Szpital również decyduje o formie zatrudnienia. Niewątpliwie poprzez umowę o pracę można zapewnić najpełniejsze wywiązywanie się szpitala z obowiązku ustawowego wobec pacjentów.

Jak dodaje dyrektor, stanowisko kapelana jest ujęte w statucie SP ZOZ Świdnica nadanego uchwałą Rady Powiatu i odwzorowane w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, który określa podległość organizacyjną bezpośrednio
pod zastępcę dyrektora ds. lecznictwa oraz obowiązki Kapelana Szpitalnego.

Zgodnie z regulaminem do obowiązków kapelanów należy zapewnienie chorym przebywającym w szpitalu potrzeb religijnych,
sprawowanie sakramentu pokuty w kaplicy szpitalnej i salach chorych, odprawianie nabożeństw, udzielanie Komunii Św. pacjentom na salach chorych, pociecha duchowa dla ludzi opuszczonych i samotnych, pomoc duszpasterska w organizowaniu pogrzebu osób samotnych.

Obecnie nie są rozważane zmiany w tym zakresie. Dotychczas nie było również przypadków odpłatnych świadczeń kapłanów innych wyznań – dodaje dyrektor.

/asz/

Poprzedni artykułTeren biogazowni zalany po ulewie, mieszkańcy domagają się natychmiastowej kontroli. „Cuchnie na całą okolicę”
Następny artykułPo wielu miesiącach wracają do szkoły. Nie będzie kartkówek i odpytywania?