Strona główna Polityka Złożenie ślubowania przez nową radną, wystąpienia komendantów policji i straży miejskiej. Zbliża...

Złożenie ślubowania przez nową radną, wystąpienia komendantów policji i straży miejskiej. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

W piątek, 30 kwietnia o godz. 10.00 rozpocznie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Odbędzie się ona w trybie zdalnym. Radni rozpatrywać będą 9 projektów uchwał.

Na początku sesji odbędzie się ślubowanie radnej Violetty Wiercińskiej. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy oraz Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy przedstawią stan bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku na terenie miasta i zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata. Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego i poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2020 roku oraz zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata omówią Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy i Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Towarowa – Składowa; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2021 roku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wstąpieniu Pani Violetty Marii Wiercińskiej w skład Rady Miejskiej  w Świdnicy.
 3. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Świdnicy- Pani Violetty Marii Wiercińskiej.
 4. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
  • wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,
  • wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.
 7. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2020 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
  • wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,
  • wystąpienie Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.03.2021 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXVIII sesji Rady Miejskiej:

 • XXVIII/1. w sprawie pomnika przyrody,
 • XXVIII/2. oraz XXVIII/3. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
 • XXVIII/4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Towarowa – Składowa,
 • XXVIII/5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2021 r.,
 • XXVIII/6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 80 (nr działki 72, obr. 3, Zarzecze II) w Świdnicy,
 • XXVIII/7. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXVIII/8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XXVIII/9. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

/opr. mn/

Poprzedni artykułMajówka na łonie natury? Lasy Państwowe rozpoczynają program „Zanocuj w lesie”
Następny artykułKorty z nowym operatorem. Wkrótce początek sezonu!