Strona główna 0_Slider Komu przekazać 1% podatku? Wesprzyj Fundację „Bliżej Siebie”

Komu przekazać 1% podatku? Wesprzyj Fundację „Bliżej Siebie”

0

Kończy się czas na rozliczenie podatków za 2020 rok. To okazja, by oddać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, a tym samym wesprzeć leczenie, działania sportowe, kulturalne czy edukacyjne. Dzisiaj zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Fundacji Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”.

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” zachęca do przekazania 1%:

Dla wielu osób (nie)pełnosprawność, zwłaszcza nabyta w wieku dorosłym, jawi się jako koniec życia. Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” dba o to, aby to był jednak początek nowego spojrzenia na siebie, nowego zdefiniowania priorytetów, nowego niezależnego życia. Zanim jednak to nastąpi często mijają lata. Leczenie, rehabilitacja, praca z psychologiem, przestawienie myślenia, a często również przeprowadzka, zdobycie nowych przyjaciół, założenie rodziny, czy podjęcie pracy to wszystko jest możliwe. Dlatego w naszym codziennym działaniu wspieramy osoby, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, a także mają trudności w codziennych funkcjonowaniu i potrzebują wszechstronnej pomocy oraz wsparcia.

Podejmujemy różnorodne działania polegające na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywnej, inicjując akcje i przedsięwzięcia, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków bytowych dla podopiecznych Fundacji i ich Rodzin. W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób potrzebujących: dzieci, osób starszych, chorych, ubogich, samotnych.

Realizujemy projekty na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy działania wspomagające edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.

Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich.

Patron Fundacji

W związku z tym, że Święty Jan Paweł II w wielu swoich słowach pisanych i mówionych zwracał się bardzo często do ludzi potrzebujących, biednych, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych Zarząd Fundacji postanowił wybrać go na swojego Patrona.

Motto Fundacji

Człowiek jest wielki nie przez to, co, posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Święty Jan Paweł II

Od stycznia 2019 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Środki finansowe otrzymane z 1% Państwa podatku wykorzystywane są zgodnie ze Statutem Fundacji i w całości przeznaczone na działalność społeczną w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a nasi Podopieczni otrzymują wsparcie finansowe na dalsze leczenie, rehabilitację, diagnostykę i zaspokajanie potrzeb bytowych.

Tylko do końca kwietnia możecie Państwo składać rozliczenie podatku dochodowego za 2020 rok, a w związku z tym podjąć także decyzję o przekazaniu jednego procenta PIT na organizację pożytku publicznego. Jeżeli więc jeszcze tego nie zrobiliście, to przypominamy, że możecie w ten sposób wspomóc naszą Fundację, wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać nasz KRS 0000650616.

Przekazując 1% swojego podatku pomagasz realizować cele statutowe naszej Organizacji. Pomagasz leczyć i rehabilitować naszych Podopiecznych, czyniąc ich życie lepszym, bardziej samodzielnym i niezależnym.

1% potrafi pomóc. Pomóż nam pomagać! Kronika naszych dotychczasowych działań i projektów

Rok 2021

Rok 2020

Projekt „Poznać I Oswoić Nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i ponadpostawowych (I-III). Projekt został w całości sfinansowany przez Fundację Orlen w ramach II edycji programu grantowego „Moje miejsce na ziemi”. Grant: 15.000 zł

Udział w projekcie „Wsparcie na rzecz Walki z Sars-Cov 2”:

 • darowizna rzeczowa (maseczki, przyłbice, słodycze) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy przekazana przez Fundację PKO Banku Polskiego;
 • darowizna rzeczowa (płyny do dezynfekcji) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy od Darczyńców z Wrocławia;
 • darowizna rzeczowa dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Zbiórki na Allegro Lokalnie – Kupujesz – Sprzedajesz – Pomagasz:

 • Pomoc dla Agnieszki „Ja, SM i mama” – uzbierano 459 zł
 • Nadzieja dla Blanki w pokonaniu raka – uzbierano 915 zł
 • Proszę pomóż mi zachować resztki sprawności – uzbierano 2.261 zł
 • Dogonić marzenia Krzysztofa – uzbierano 1.003 zł

Akcja pomocy dla Michała – zbiórka na siepomaga „Moja rodzina mnie potrzebuje – świdnicki Gepetto walczy z ciężką chorobą!” Zbiórka na cel: Zakup sprzętu do rehabilitacji domowej, wózka inwalidzkiego oraz opłacenie nowatorskiej terapii oczyszczająco-regeneracyjnej oraz turnusu rehabilitacyjnego. Kwota do uzbierana: 59 671 zł

Akcja pomocy dla Agnieszki „Życie, które nie jest usłane różami… Pomagamy Agnieszce”. Zbiórka na cel: Wyjazd na turnus rehabilitacyjny. Kwota do uzbierana: 8 120 zł

Udział w projekcie „Alma Mater współpracy z przedsiębiorcami”. Otrzymanie darowizny w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na paczki żywnościowe dla Podopiecznych Fundacji.

Rok 2019

Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi ?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji, a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych. Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego. Rezultat: 10 638 zł

Akcja „Ja , SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych. Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego. Rezultat: 9 744 zł

Akcja „Wózek to dla mnie wolność wyboru. Pomóż mi w walce o samodzielność!” – pomoc dla Izy – zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych. Cel zbiórki: pokrycie kosztów/dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, rehabilitację domową, leczenie, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych. Rezultat: 5 900 zł

Akcja pomocy dla Janusza „Chcę wrócić do normalnego życia, a operacja to moja ostatnia szansa!”; zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych. Cel zbiórki: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego prawego. Rezultat: 16 856 zł

Akcja „Biegną dla Agnieszki” – Bieg Tropem Wilczym połączony z akcją charytatywną dla naszej Podopiecznej. Cel zbiórki: pokrycie kosztów operacji udrożnienie przepływów żylnych. Rezultat: 10 000,00 zł

Realizacja autorskiego projektu z orientacji zawodowej dla uczniów kl. III SP Nr 8 w Świdnicy – „Mamo, Tato kim będę gdy dorosnę”?

Prowadzenie spotkań dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół na temat przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Udział w edycji Miasta Dzieci w roli pracodawcy prezentującego zawód asystenta osoby z niepełnosprawnościom.

Projekt „Poznać i oswoić nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rok 2018

Akcja pomocy dla Bożeny „W więzieniu dwóch liter SM” – kontynuacja z 2017 r. – zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych. Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, modernizacji samochodu, pokrycie kosztów leczenie, rehabilitacji, diagnostyki oraz poprawy warunków socjalno-bytowych podopiecznej. Rezultat : 4 168,19 zł

Akcja „Zbudować most do świata Gabrysia”- kontynuacja z 2017 r.- zbiórka na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie oraz poprawy jego warunków bytowych. Rezultat: 14 628 zł

Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji , a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych. Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

Akcja „Ja, SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego.

Akcja „Nadzieja dla Izy – zbiórka żywności dla Podopiecznej fundacji połączona z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów dla dzieci „Psychodietetyka na wesoło”.

Przedstawienie projektu budowy integracyjnego-kreatywnego placu zabawa dla dzieci wyposażanego w zabawki i urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach budżetu obywatelskiego – projekt nie uzyskał przeważającej liczby głosów mieszkańców.

Stała pomoc materialna i niematerialna dla Podopiecznych Fundacji (refundacja ponoszonych wydatków oraz pokrywanie kosztów leczenie, diagnostyki, rehabilitacji oraz poprawy warunków socjalno-bytowych).

Uruchomienie SMS-Premium dla Podopiecznych Fundacji.

Rok 2017/2018

Styczeń – październik 2017:

 • Zbiórki publiczne dla Artura „Pomóżmy Arturowi stanąć na nogi” – pomoc w sfinansowaniu leczenia komórkami macierzystymi. Zbiórki prowadzone były w świdnickich parafiach, szkołach średnich, wśród mieszkańców Świdnicy, podczas okolicznościowych koncertów i imprez poprzez apele w lokalnej prasie i telewizji. Charytatywny Koncert Operki Wiedeńskiej dla Artura „W rytmie walca i czardasza” z udziałem artystów scen wrocławskich – Teatr Świdnicki. Rezultat : 21 000,00 zł

Luty 2017

 • Darowizna dla Małgosi – Fundacja siepomaga z Poznania na naszą prośbę przekazała darowiznę w wysokości 4 200,00 zł, która pozwoliła nam częściowo sfinansować zakup podnośnika transportowego oraz zakupić akumulatory do wózka. Rezultat: 4 200,00 zł

Marzec 2017

 • Akcja „Pozwólcie ożywić rączkę naszego synka” – zbiórka prowadzona we współpracy z Fundacją siepomaga. Rezultat: 11 032,55 zł.
 • Akcja „Dogonić marzenia Krzysia” – działania pomocowe dla Krzysztofa, których celem było zebranie środków finansowych na rehabilitację, wyjazd nad morze, likwidację barier architektonicznych w domu (dofinansowanie wkładu własnego), sfinansowanie zakupu leczniczej marihuany. Rezultat: 12 267,72 zł

Maj 2017

 • Akcja „Rowerem dookoła Polski dla Blanki” – dwóch śmiałków przejechało w ciągu miesiąca granicami Polski, by w ten sposób pomóc 7-letniej Blance chorej na nowotwór skóry. Rezultat: 19 048,50 zł

Czerwiec 2017

Akcja „Poznać i zrozumieć świat Gabrysia – Charytatywny Koncert Muzyczny – SCK II Strzegom, zbiórki publiczne dla Gabrysia , licytacja gadżetów, prezentów, vouczerów na fanpage ” Zbudować most do świata Gabrysia”, zbiórka dla Gabrysia na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie. Rezultat : 12 890,00 zł

Maj/Lipiec 2017

 • Akcja „Proszę pomóżcie zachować mi resztki sprawności” – operacja naprawcza, ratowanie prawej stopy Janusza. Rezultat: 7 266,00 zł

Lipiec 2017 – czerwiec 2018

 • Akcja „W więzieniu dwóch liter SM” – pomoc dla Bożeny –zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie – zakup wózka elektrycznego, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, dofinansowanie do modernizacji samochodu, pokrycie kosztów dojazdu i pobytu do Olsztyna w związku z udziałem w naukowym eksperymencie medycznym, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegu 60 000 zł). Rezultat: 4 168,19 zł

Grudzień 2017

 • Zbiórka „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” – realizowana – zbiórka środków finansowych i rzeczowych dla Podopiecznych fundacji i ich rodzin (realizowana). Rezultat: 926,79 zł oraz produkty spożywcze, które zostały przekazane Podopiecznym fundacji i ich rodzinom przed świętami Bożego Narodzenia 2017 r.

Marzec 2018

 • Akcja „Ja, SM i mama”- pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbieranie środków finansowych na wózek elektryczny, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), pomoc w likwidacji barier w komunikowaniu się – zakup komputera, rehabilitację domową, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegi 60 000 zł). Rezultat : 11 060,00 zł

Czerwiec 2018

 • Zbiórka – Nadzieja dla Izy – zbiórka środków finansowych oraz rzeczowych(żywność, środki czystości, owoce i warzywa) na poprawę warunków socjalno-bytowych dla Izabeli zagrożonej wykluczeniem społecznym, z wyrokiem eksmisji. Rezultat : stan na 23.09.2018 r. : 2 121,75 zł

Listopad 2018

 • Zbiórka środków finansowych dla Janusza-„Szybka operacja kolana – kolejny przystanek na drodze do samodzielności!”- koszt 10 000 zł. Rezultat:180 zł

Rok 2016

 • Ustanowienie Fundacji przez Fundatorkę Małgorzatę Dziurę-Sztejnberg.
 • Realizacja autorskiego projektu „Ja też…Mogę-Potrafię-Chcę”, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu sesji zdjęciowej, w której wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami, samotne, ubogie, starsze oraz dzieci z kilku miejscowości (Świdnica, Jawor, Targoszyn, Wałbrzych, Goczałków, Żarów). Zdjęcia z sesji posłużyły do wydania Charytatywnego Kalendarza na 2017 r. oraz organizacji wystawy podczas spotkania integracyjnego, podsumowującego prace nad jego produkcją. Dochód ze sprzedaży kalendarzy w wysokości 5 000,00 zł został przekazany pierwszemu podopiecznemu Fundacji Michałowi z przeznaczeniem na jego leczenie, diagnostykę, rehabilitację oraz poprawę warunków socjalno-bytowych. Rezultat: 5 000,00 zł

Jak przekazać 1% podatku?

Kolejny rok z rzędu podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji, by rozliczyć PIT. Robi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących się w rejestrach własnych i państwowych. Przygotowane na tej podstawie zeznania od 15 lutego dostępne są na portalu podatki.gov.pl. Deklarację można składać do 30 kwietnia.

W ramach usługi “Twój e-PIT” do deklaracji automatycznie wpisywany jest numer KRS organizacji wskazanej w ubiegłym roku, a także wybrany poprzednio cel szczegółowy. Dane te można zmienić. Twój e-PIT wylicza również kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Czekamy na zgłoszenia

Komu ze Świdnicy i okolic warto podarować skromną część podatku? Kogo wesprzeć? Czekamy na zgłoszenia. Dane organizacji lub osoby oczekującej na pomoc prosimy przesyłać wraz ze zdjęciem oraz opisem na adres [email protected]. Otrzymane zgłoszenia będą sukcesywnie publikowane na łamach Swidnica24.pl.

/Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” w Świdnicy, opr. mn/

Poprzedni artykułCztery minuty, które wstrząsnęły Bytomiem…
Następny artykułRekiny biły życiówki we Wrocławiu [FOTO]