Strona główna 0_Slider Będą nowe miejsca parkingowe na Zarzeczu? Projekt już jest, potrzebne są środki

Będą nowe miejsca parkingowe na Zarzeczu? Projekt już jest, potrzebne są środki

0

O problemach związanych ze znalezieniem miejsca parkingowego na terenie Świdnicy mógłby opowiedzieć niejeden kierowca. Parkingowy niedostatek dotyczy także osiedla Zarzecze. Po sugestiach zgłaszanych przez mieszkańców oraz świdnickich radnych zdecydowano się na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ulicy Okrężnej. Rozpoczęcie prac uzależnione jest jednak od znalezienia środków w budżecie miasta.

Jak wskazano w miejskim opracowaniu “Polityka parkingowa Świdnicy” z września 2019 roku, problem z parkowaniem jest jednym z trudniejszych zagadnień z jakim muszą się zmierzyć włodarze miast. – W większości miast w Polsce sposób na walkę z wzrastającą liczbą samochodów to wprowadzenie strefy płatnego parkowania oraz ciągłe zwiększanie liczby miejsc do parkowania. W Świdnicy jest zarejestrowanych prawie 30 000 samochodów osobowych, co daje 544 samochody na 1000 mieszkańców. W liczbie posiadanych samochodów przewyższamy większość krajów Unii Europejskiej – stwierdzono w dokumencie opracowanym przez wydział dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Należy zaznaczyć, że terenów należących do Gminy Miasto Świdnica, które można przeznaczyć na cele parkingowe jest coraz mniej. Wykorzystując wszystkie możliwe lokalizacje na budowę parkingów i tak nie uda się zagwarantować miejsc postojowych dla każdego zarejestrowanego samochodu w Świdnicy. Jeśli istniejący trend związany z zwiększającą się liczbą aut będzie się utrzymywał to problem z roku na rok będzie się pogłębiał. Planowane inwestycje parkingowe w Świdnicy, dla których przygotowano dokumentacje techniczne pozwalają na wybudowanie 687 miejsc do parkowania za szacowaną kwotę ok. 6 mln zł. Należy zaznaczyć, że kolejne projekty będą coraz droższe, nie tylko z uwagi na rosnące koszty materiałów i kosztów pracy, ale również ze względu na przeznaczanie terenów trudniejszych w zabudowie – zaznaczono w „Polityce parkingowej”.

W tej sytuacji nie dziwi reakcja zmotoryzowanych mieszkańców, cieszących się z każdej zapowiedzi dotyczącej budowy nowych miejsc parkingowych. Nie brak również podpowiedzi dotyczących lokalizacji kolejnych parkingów. Ostatnio w sprawie uporządkowania sytuacji parkingowej w rejonie ulicy Okrężnej zaapelował do władz miasta radny Marcin Paluszek. – W imieniu mieszkańców ulicy Okrężnej, w szczególności mieszkających w budynkach pod numerami 15, 17, 19, 21, proszę o znalezienie w budżecie miasta odpowiednich środków na stworzenie dodatkowych miejsc i zatok parkingowych w tej okolicy.  W szczególności, boczna droga pomiędzy budynkami mieszkalnymi powinna zostać odpowiednio poszerzona i dostosowana do parkowania aut w cywilizowanych warunkach – wskazał radny.

Do złożonego przez Paluszka zapytania odniosła się prezydent Beata Moskal-Słaniewska. – Badania wykonane na potrzeby przygotowania dokumentu „Polityka parkingowa miasta Świdnicy” wykazały, że wzdłuż ul. Okrężnej występuje deficyt miejsc do parkowania. Mając to na uwadze przystąpiono do szczegółowej analizy działek położonych wzdłuż drogi pod kątem przydatności na cele parkingowe. Brano również pod uwagę działkę drogową znajdującą się pomiędzy budynkami o numerach Okrężna 15-21. Uznano jednak, że wzdłuż przedmiotowej drogi nie uda się wygospodarować terenu na zadowalającą liczbę miejsc do parkowania ze względu na parametry działki (jedynie 6 m szerokości) oraz odległości od okien budynków – tłumaczy prezydent Świdnicy w udzielonej odpowiedzi.

Projekt budowy parkingu przy ul. Okrężnej (mat. UM Świdnica)

Jak dodaje, w wyniku wykonanej analizy uznano, że lepszym miejscem na zaprojektowanie parkingu będzie działka znajdująca się bezpośrednio przy jezdni ulicy Okrężnej, na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 3. – Takie usytuowanie miejsc do parkowania nie będzie stwarzać niedogodności mieszkańcom oraz będzie udogodnieniem dla rodziców dowożącym dzieci do przedszkola. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Powstał projekt, który przewiduje budowę 87 miejsc do parkowania. Taka ilość nowych miejsc zdecydowanie polepszy sytuację parkingową w tym rejonie – wskazuje Moskal-Słaniewska.

W chwili obecnej jednak skupiamy się na miejscach, gdzie ten deficyt miejsc do parkowania jest jeszcze większy. W tym roku rozpoczęliśmy budowę parkingu przy ul. Słowackiego w kolejnym etapie chcielibyśmy rozpocząć prace przy I etapie budowy parkingu przy ul. Paderewskiego. Nie zapominamy o ul. Okrężnej, jednak ze względu na ograniczone środki nie uda nam się w roku bieżącym rozpocząć budowy parkingu przy ul. Okrężnej – zaznaczyła prezydent Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]