Strona główna Wydarzenia Strzegom Znakomite miejsce do rozwijania umiejętności. WTZ Strzegom po remoncie

Znakomite miejsce do rozwijania umiejętności. WTZ Strzegom po remoncie

0

Zgodnie ze złożona w lutym 2020 obietnicą, zakończył się remont warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu. Do nowych potrzeb zostały dotychczasowe zaadaptowane pomieszczenia oraz dodatkowa przestrzeń, przejeta od Zespołu Szkół Specjalnych.

– Powstała nowa pracownia ceramiczna, świetlica oraz doposażono pracownie: informatyczną, krawiecką, ogrodniczą i techniczną. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków PFRON wynoszącym 160 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie złożył Powiat Świdnicki. Wkład własny w kwocie ponad 53 tys.zł zabezpieczyła Gmina Strzegom, która prowadzi WTZ. Inwestycję jako beneficjent programu prowadziła Gmina Strzegom – opisuje na portalu społecznościowym Alicja Synowska z zarządu powiatu.

/opr. red./

Zdjęcia z archiwum Alicji Synowskiej