Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Podejmą decyzje o dotacjach na zabytki i drogi

Podejmą decyzje o dotacjach na zabytki i drogi

0

Po raz 39 będą obradowali radni obecnej kadencji Rady Gminy Świdnica. Sesja rozpocznie się dzisiaj, 25 marca o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy.  Osoby zainteresowane mogą śledzić przebieg obrad w transmisji on-line.

Urząd Gminy Świdnica, zdjęcie archiwalne

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXVIII sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2907D w Grodziszczu”;

4) w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Dotacja do przebudowy wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków;

5) w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice dla podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejazdu w ciągu drogi transportu rolnego Niegoszów-Panków, na odcinku położonym w obrębie Gruszów, gmina Marcinowice;

7) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach – Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach);

8) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia p.w. św. Anny w Grodziszczu);

9) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej);

10) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia p.w. św. Mikołaja w Pszennie);

11) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Wirach – Kościół p.w. św. Marcina w Gogołowie);

12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w działce niezabudowanej o numerze 51/16 oraz w działce zabudowanej numer 51/18 położonych w obrębie Bystrzyca Górna;

13) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2021 r.”.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Świdnica.

/opr. red./

Poprzedni artykułZlikwidowano nielegalną wytwórnię alkoholu [FOTO]
Następny artykułPonad 34 tys. nowych zakażeń w kraju. Jaka sytuacja w powiecie świdnickim?