Strona główna Polityka Zadecydują o przeznaczeniu środków na przebudowę Polnej Drogi i remont zabytków. O czym...

Zadecydują o przeznaczeniu środków na przebudowę Polnej Drogi i remont zabytków. O czym jeszcze na sesji Rady Miejskiej?

4

Udzieleniem finansowego wsparcia Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także dokonaniem zmian w budżecie miasta zajmą się świdniccy radni podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej.

XXVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 26 marca o godz. 10.00. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 7 projektami uchwał, w tym w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej południowo-zachodniej obwodnicy miasta, czy też zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany w miejskich finansach dotyczyć będą m.in. zarezerwowania 3 mln złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów zabytków na terenie miasta oraz 10 mln złotych na przebudowę ulicy Polna Droga.

W ramach drogowej inwestycji przewidziano nie tylko wymianę nawierzchni jezdni, ale również przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej, rozbudowę parkingu przy bosmanacie, a także budowę parkingu przy skateparku. – W ramach realizacji tego projektu chcemy ucywilizować przebieg ścieżki rowerowej, przebudować kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, dobudować więcej miejsc do parkowania – z uwagi na to, że świdnicki zalew odwiedza coraz więcej osób, a także wprowadzić elementy uspokojenia ruchu – wyliczał kilka miesięcy temu Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w świdnickim magistracie. Przebudowa miałaby zostać zrealizowana w latach 2021-2022.

Radni zajmą się również projektem uchwały dotyczącym udzielenia dotacji celowej Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości. Środki w wysokości 600 tys. złotych miałyby pozwolić na wykonanie najpilniejszych remontów w budynkach zarządzanych przez MZN. – Spośród 108 mieszkalnych budynków komunalnych kilkanaście obiektów od lat oczekuje na wymianę pokrycia dachowego. Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych w tym zakresie należy obecnie przebudowa dachów m.in. na takich budynkach komunalnych jak: ul. Przechodnia 10, ul. Ofiar Oświęcimskich 18, ul. Kliczkowska 62, ul. Ułańska 2-4, ul. Gdyńska 1-1A i 5-5A-5B i ul. Komunardów 18A. Zakład budżetowy nie dysponuje środkami na wykonanie tak kosztownych inwestycji, stąd potrzeba udzielenia dotacji celowej pokrywającej koszty przebudowy dachów – wyjaśnia Alicja Masny, dyrektor wydziału gospodarki mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w uzasadnieniu do przedłożonego projektu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 05.03.2021 r.
 6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 7. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXVII sesji Rady Miejskiej:

 • XXVII/1. sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2021 roku”,
 • XXVII/2. w sprawie udzielenia dotacji celowej zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Świdnicy na cele inwestycyjne w 2021 roku,
 • XXVII/3. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Świdnica”,
 • XXVII/4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • XXVII/5. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • XXVII/6. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXVII/7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

/mn/

Poprzedni artykułBiskup Dec zabrał głos w sprawie limitu wiernych w kościołach. Odbierając tytuł honorowego Dolnoślązaka mówił o aborcji i eutanazji
Następny artykułStrażacy ochotnicy rozwieźli ulotki o szczepieniach