Strona główna Wydarzenia Zaszczepieni zwolnieni z kwarantanny po przyjeździe do Polski. Jest nowe rozporządzenie

Zaszczepieni zwolnieni z kwarantanny po przyjeździe do Polski. Jest nowe rozporządzenie

3

Zwolnienie zaszczepionych z kwarantanny po przekroczeniu granicy i zmiany dotyczące kolejności szczepień m.in. w grupie pracowników oświaty – to niektóre z rozwiązań wprowadzonych nowym rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, które zostało opublikowane w poniedziałek, późnym wieczorem. Nowe przepisy weszły w życie we wtorek, 23 lutego.

Rozporządzenie zakłada, że z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni zostaną: uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, doktoranci kształcących się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby prowadzące działalność naukową.

Nowe przepisy doprecyzowują ponadto, że kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 28 lutego w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych będzie mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna będą musiały być zamieszczone informacje o limicie osób, zaś obsługa będzie musiała podejmować środki zapewniające jego przestrzeganie. Klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Ponadto, rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Testy te mają być bezpłatne.

Zgodnie z rozporządzeniem, z zakazu zgromadzeń wyłączone będą konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19 i mają być szczepieni po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Poszerzono także grupę uprawnionych do szczepienia w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych. Dodano w niej m.in. nauczycieli i pracowników pedagogicznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

/PAP, opr. mn/

Poprzedni artykułSalon w nowoczesnym domu – jak wybrać narożnik?
Następny artykułPojemnik na nakrętki stanął przed urzędem gminy Marcinowice