Strona główna Wydarzenia Udzielą bezpłatnej porady. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Udzielą bezpłatnej porady. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

0

Od 22 do 26 lutego 2021 roku w całej Polsce organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatorem oraz głównym organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ze względu na pandemię w tym roku osoby pokrzywdzone będą mogły kontaktować się z dyżurującymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości telefonicznie i poprzez e-mail.

Celem corocznej ogólnopolskiej akcji jest udzielanie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw w Polsce, wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów i instytucji publicznych w tej kwestii – tłumaczy Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

W ramach akcji prokuratorzy z prokuratur okręgu świdnickiego w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 roku, udzielać będą zainteresowanym osobom informacji i pomocy prawnej we wskazanym zakresie, poprzez świadczenie pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość w siedzibach jednostek, w godzinach urzędowania w dni robocze. W przypadku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy porady prawne udzielane będą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 19.00. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny porady te będą udzielane jedynie za pośrednictwem telefonu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 74 850 34 00.

– W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy w dniach 22 – 26 lutego 2021r., w godz. 9.00-15.00, zostały zorganizowane dyżury, umożliwiające świadczenie pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj. drogą elektroniczną i telefonicznie, kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, u których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad – informuje prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy Marzena Rusin-Gielniewska.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Sąd Okręgowy w Świdnicy organizuje dyżury telefoniczne asystentów sędziów w godzinach od 10:00 do 13:00. Asystenci w ramach pełnionych dyżurów będą telefonicznie udzielali porad prawnych osobom zainteresowanym. Harmonogram dyżurów asystentów:

  • w dniu 22 lutego 2021 roku – asystent Weronika Kijak – telefon 74 85 18 312
  • w dniu 23 lutego 2021 roku – asystent Malwina Pypeć – telefon 74 85 18 380
  • w dniu 24 lutego 2021 roku – asystent Aneta Pytel – telefon 74 85 18 370
  • w dniu 25 lutego 2021 roku – asystent Bogusława Panaś – telefon 74 85 18 385
  • w dniu 26 lutego 2021 roku – asystent Renata Kmiecik – telefon 74 85 18 288.

/opr. mn/

Poprzedni artykułZnaleziono kluczyk do samochodu
Następny artykuł„Sułkopodobni” – dorośli alchemicy w wersji dźwiękowej