Strona główna Wydarzenia Strzegom Straż Miejska powróci do Strzegomia?

Straż Miejska powróci do Strzegomia?

0

Władze Strzegomia chcą powołania małej, trzyosobowej Straży Miejskiej, która zajmie się kwestiami związanymi z ochroną środowiska, gospodarką komunalną i monitoringiem. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska w Strzegomiu, która kilka lat temu – po wniosku złożonym przez kilkuset mieszkańców – przyjęła uchwałę o likwidacji wcześniej istniejącej jednostki.

Przypomnijmy, 14 września 2012 roku do burmistrza Strzegomia wpłynął wniosek o rozwiązanie formacji, pod którym podpisało się 400 osób. Dano tym samym wyraz niezadowolenia z funkcjonowania jednostki. – W 10-osobowym zespole Straży Miejskiej Gminy Strzegom nie było współpracy i istniały wewnętrzne podziały. Wielokrotnie podejmowałem inicjatywy usprawnienia pracy i poprawy atmosfery w tej jednostce. Zakup samochodu, czy poprawa warunków lokalowych miały temu sprzyjać. Kilkakrotne rozmowy z komendantem i strażnikami nie przynosiły oczekiwanych efektów – wskazywał wówczas burmistrz Zbigniew Suchyta. W grudniu 2012 roku uchwała w sprawie likwidacji straży miejskiej została przyjęta przez Radę Miejską w Strzegomiu podczas nadzwyczajnej sesji. 31 marca 2013 roku Straż Miejska w Strzegomiu zakończyła działalność.

Do pomysłu przywrócenia strzegomskiej straży powrócono w lutym 2021 roku. – Podczas środowej sesji (10.02) poinformowałem o projekcie powołania małej (3-osobowej) Straży Miejskiej w Strzegomiu, która będzie zajmować się ochroną środowiska, gospodarką komunalną i monitoringiem. Siedziba Straży Miejskiej będzie znajdowała się w budynku Urzędu Miejskiego. Pomysł ten popiera wielu radnych. Ostateczną decyzję o powołaniu nowej formacji podejmie Rada Miejska w Strzegomiu. Jednostka miałaby rozpocząć swoją działalność najwcześniej na początku lipca – poinformował burmistrz Suchyta.

/mn/