Strona główna 0_Slider Utrzymanie dróg wojewódzkich, obchody roku Cypriana Kamila Norwida i Stanisława Lema. Zbliża...

Utrzymanie dróg wojewódzkich, obchody roku Cypriana Kamila Norwida i Stanisława Lema. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

1

Przejęcie przez miasto utrzymania dróg wojewódzkich, uczczenie Cypriana Kamila Norwida oraz Stanisława Lema poprzez zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – to część zagadnień, którymi już za tydzień będą zajmować się świdniccy radni.

XXV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie zdalnym

XXV sesja rozpocznie się w piątek, 29 stycznia o godz. 10.00. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 6 projektami uchwał, w tym w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania zarządzania drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Świdnica w zakresie utrzymania czystości pasa drogowego, zieleni w pasie drogowym, kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej, co ma pozwolić na szybkie i sprawne reagowanie na wszelkie problemy.

W związku z ustanowieniem przez Sejm roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida oraz Stanisława Lema, świdniccy samorządowcy podejmą też decyzję w sprawie uczczenia obu postaci oraz zorganizowania cyklu poświęconych im wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Przewidywana jest organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań, konkursów literackich, wystaw i wykładów, a także dedykowany twórczości C.K. Norwida spacer po Świdnicy oraz wykonanie muralu upamiętniającego postać Stanisława Lema.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2020 rok
 5. Przedstawienie Planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2021 rok
 6. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy na 2021 rok
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne
 10. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXV sesji Rady Miejskiej:

 • XXV/1. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi,
 • XXV/2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w latach 2021-2022,
 • XXV/3. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021,
 • XXV/4. w sprawie obchodów Roku Cypriana Kamila Norwida w Gminie Miasto Świdnica,
 • XXV/5. w sprawie obchodów Roku Stanisława Lema w Gminie Miasto Świdnica,
 • XXV/6. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

/opr. mn/