Strona główna Wydarzenia Żarów Szkoła w Mrowinach: Zamiast likwidacji ma być przekształcenie

Szkoła w Mrowinach: Zamiast likwidacji ma być przekształcenie

0

Władze Żarowa zamierzają zmienić status szkoły podstawowej w Mrowinach na placówkę filialną. Powodem jest coraz mniejsza liczba uczniów. Ostateczna decyzja leży w rekach radnych.

W komunikacie na stronie Urzędu Miejskiego zostało zamieszczone dementi w sprawie zamiaru likwidacji. Szkoła zostanie. „Gmina Żarów, jako organ prowadzący szkołę nigdy, od trudnych momentów, jakie miały miejsce w latach 2007-2008, nie miała zamiaru likwidowania szkoły w Mrowinach. Co więcej, przez szereg lat podejmowano działania mające na celu nie tylko utrzymanie funkcjonowania placówki, ale przede wszystkim poprawę warunków i podniesienie jakości nauczania. Tylko w ciągu minionych pięciu lat z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę ponad 730 tys. zł” – informuje UM i wskazuje na obecne problemy:

„W 2016 roku, gdy nastąpiła zmiana systemu edukacji z sześcioklasowej do ośmioklasowej, w trakcie spotkania szkolnego rodzice dzieci uczęszczających szkoły wyrazili chęć utrzymania szkoły ośmioklasowej. Gmina, w ślad za głosem rodziców i mieszkańców wsi, dostosowała placówkę do nowego systemu nauczania, dokonując zmiany podziału pomieszczeń i adaptacji kolejnych na użytkowe, w związku z koniecznością przywrócenia struktury I – VIII szkół podstawowych. Na ten cel gmina przeznaczyła ponad 67 tys. zł.

Pomimo tak wielu inwestycyjnych działań gminy nakierowanych na podniesienie standardu szkoły oraz wysiłków pracowników szkoły dla podniesienia efektów nauczania coraz częściej rodzice nie zapisują dzieci do szkoły w Mrowinach. Od paru lat zauważamy spadek liczby dzieci uczęszczających do szkoły w Mrowinach, a obecnie, aż 38 uczniów zamieszkałych w Mrowinach uczęszcza do szkół na terenie gminy (w tym 32 do SP Żarów). To ponad 1/3 wszystkich dzieci z Mrowin w wieku szkolnym i przedszkolnym! Z tego powodu od dwóch lat nie funkcjonuje klasa I, a liczba dzieci w poszczególnych oddziałach jest bardzo niska.

Zmniejszenie liczby uczniów powoduje liczne problemy kadrowe, mające wpływ na stabilność kształcenia w placówce. Każdego roku dyrektor szkoły w Mrowinach boryka się z rotacją pracowników. Zbyt mała liczba oddziałów szkolnych nie pozwala na pełnoetatowe zatrudnienie wszystkich nauczycieli. W tym roku w szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli, z czego tylko 7 osób na czas nieokreślony. Pozostali nauczyciele zatrudnieni są na zastępstwa lub dodatkowe, niepełnoetatowe wymiary godzin. Jeśli znajdą zatrudnienie na pełny etat w innych szkołach, to najczęściej odchodzą, co negatywnie wpływa na całą społeczność uczniowską. (…) Aby nie dopuścić do tego (naturalnego wygaszenia szkoły z powodu braku uczniów, przyp. red.), po przeanalizowaniu wszystkich argumentów, gmina zamierza przekształcić szkołę w Mrowinach w filię Szkoły Podstawowej w Żarowie o strukturze klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. Jest to rozwiązanie, pozwalające na utrzymanie szkoły z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Anny Jenke w Mrowinach, podległej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie rozpocznie się od podjęcia uchwał intencyjnych przez Radę Miejską w Żarowie. Projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Anny Jenke w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie burmistrz planuje przedłożyć Radzie Miejskiej w Żarowie w lutym 2021 roku.”

/Źródło UM w Żarowie/

Poprzedni artykułZamarzł uwiązany do budy, pozostałe zwierzęta uratowane w ostatniej chwili
Następny artykułByła pizzeria, będzie klub seniora oraz filia biblioteki. Trwa wyposażanie wnętrza nowego obiektu [FOTO]