Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Radni będą obradować w gminie Świdnica i w Żarowie

Radni będą obradować w gminie Świdnica i w Żarowie

0

Dwie rady spotkają się na obradach 28 stycznia 2021r. Rada Gminy Świdnicy spotka się w sali narad UG, sesja w Żarowie zostanie zorganizowana w Centrum Kultury i Sportu. Obrady będą transmitowane na żywo.

Fot. UG Świdnica

XXXVII sesja Rady Gminy Świdnica

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XXXVII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 28.01.2021 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: XXXV i XXXVI.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Świdnica za 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Grodziszcze”;

4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2021-2025;

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Dolna, gmina Świdnica;

6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica;

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica;

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica;

10) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za ich kształcenie;

11) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Świdnica;

12) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdnica na lata 2021-2027.

  1. Zapytania i interpelacje.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy Świdnica.

Fot. UM w Żarowie

XXVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie

W czwartek, 28 stycznia o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10a w Żarowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) zmiany Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2025,

4) wniesienia majątku trwałego w formie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów.

IV. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020r.

VIII. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Poprzedni artykułPonad 20 nowych zakażeń w powiecie świdnickim, zmarło kolejnych 6 chorych
Następny artykułRajdowa Škoda wylicytowana! Grono pasjonatów wsparło zbiórkę na najdroższy lek świata dla Amelki