Strona główna Artykuł sponsorowany Jak stopy procentowe wpływają na lokaty bankowe?

Jak stopy procentowe wpływają na lokaty bankowe?

0
Narodowy Bank Polski odpowiada za kształtowanie stóp procentowych w gospodarce. Polska w tym zakresie naśladuje działania najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, czyli Stanów Zjednoczonych, Japonii, szeroko pojętej Unii Europejskiej. NBP uwzględnia zatem w strategii plany Europejskiego Banku Centralnego, FEDu, itp. Dlaczego? Stopy procentowe dotykają nie tylko oprocentowania lokat bankowych. Wpływają na bilans handlu międzynarodowego, wielkość zadłużenia, wahania inflacji.

Niskie stopy procentowe to bardzo niskie oprocentowanie lokat i dla klienta tym samym nieopłacalne. Wysokie stopy procentowe natomiast stanowią o opłacalności tego instrumentu oszczędnościowego. Banki muszą bowiem podnieść oprocentowanie. Banki detaliczne swoim zachowaniem reagują na wskazania banku centralnego. To on odpowiada w pierwszej linii za stabilizację życia ekonomicznego w kraju. Krajom handlującym na rynku międzynarodowym wysoka stopa procentowa nie jest na rękę. Prowadzi do aprecjacji waluty. Aprecjacja podnosi zadowolenie importerów, ale osłabia mocno eksport, jednak kluczowy dla bilansu państwa. Z tego właśnie powodu długoterminowo lokata bankowa się nie opłaca. W Polsce przyjęto strategię stabilizowania inflacji. Zrównoważenie inflacji z oprocentowaniem lokat daje jeszcze pewne nadzieje na poprawę efektywności, w sensie budowania zysku.

lokaty bankowe

Banki detaliczne rzadko jednak oferują oprocentowanie roczne w wysokości czterech procent, przy inflacji wynoszącej w granicach trzech, dwóch procent, też rocznie. Różnica między tymi wartościami oraz uwzględnienie podatku Belki, w wysokości dziewiętnastu procent to dopiero realny zysk klienta detalicznego. Czyż to nie przykra perspektywa? Jedynie osoby z bardzo dużym kapitałem mają szansę negocjowania oprocentowania. Maksymalny wzrost oscyluje w widełkach 0. 5-1%. Trudno mówić o wielkim wyniku.

Niskie stopy procentowe utrzymujące się latami źle wróżą oszczędnościom Polaków nawet tym którzy wiedzą jak szukać najlepszych lokat terminowych: https://pamietnikwindykatora.pl/najlepsze-lokaty-jak-ich-szukac/. Być może społeczeństwo dojrzeje do poszukiwania lepszych alternatyw i zacznie wykorzystywać pieniądze na inwestycje, a nie typową konsumpcję.

/Artykuł sponsorowany/