Strona główna 0_Slider Al. Niepodległości o krok bliżej remontu. Sześć firm zainteresowanych realizacją prac

Al. Niepodległości o krok bliżej remontu. Sześć firm zainteresowanych realizacją prac

1

Osiem milionów złotych planuje przeznaczyć świdnicki magistrat na przebudowę pierwszego odcinka al. Niepodległości – od pl. Wolności do skrzyżowania z ulicą 8 Maja. Do ogłoszonego przez miasto przetargu wpłynęło sześć ofert od firm zainteresowanych realizacją inwestycji. Prace obejmujące 400-metrowy odcinek alei mają zostać zakończone do maja 2022 roku.

Ogłoszenie przetargu na zrealizowanie I etapu przebudowy al. Niepodległości poprzedziły kilkuletnie przygotowania. – ​W 2016 roku Gmina Miasto Świdnica zadeklarowała pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.​ Zaplanowano sporządzenie Koncepcji Programowo Przestrzennej, a następnie na jej podstawie projektów budowlanych i wykonawczych, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 roku. Niestety, w trakcie sporządzania dokumentacji wystąpiło szereg okoliczności, mających wpływ na przedłużenie tego terminu – tłumaczył wcześniej Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Jak wyjaśniał Gleba, główną przyczyną powstania opóźnień były przeciągające się uzgodnienia dotyczące planu zagospodarowania terenu z jednostkami mającymi wpływ na ostateczny kształt projektu. Projekt budowlany wymagał bowiem uzyskania pozytywnej opinii zarządcy drogi – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, a także decyzji konserwatorskiej ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. – Jeżeli wykażemy sprawność i będziemy mieli przychylność organów opiniujących, i nie będzie takiej zwłoki, jak w przypadku pierwszego etapu, to realizacja całej inwestycji potrwa trzy lata, a więc od roku 2021 do 2023 – deklarował dyrektor Gleba podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

W pierwszej kolejności zrealizowane mają zostać prace na odcinku od placu Wolności do skrzyżowania z ulicą 8 Maja. Później roboty mają przenieść się na fragment od 8 Maja do skrzyżowania z ulicą Nauczycielską. Ostatni, III etap obejmie odcinek od Nauczycielskiej do pl. Grunwaldzkiego. Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2021-2035, łączne nakłady finansowe na przebudowę całej al. Niepodległości wyniosą blisko 13,5 mln złotych.

W ramach I etapu prac na 400-metrowym odcinku od pl. Wolności do ulicy 8 Maja przebudowana zostanie jezdnia al. Niepodległości, chodniki i oświetlenie uliczne, na istniejącym przejściu dla pieszych przy banku Santander przewidziano budowę azylu dla pieszych, na wysokości skweru znajdującego się między al. Niepodległości a ulicą Garbarską wykonana zostanie zatoka autobusowa, natomiast wzdłuż alei powstanie 20 miejsc parkingowych. Na realizację tych prac Urząd Miejski w Świdnicy planuje przeznaczyć 8 mln złotych.

29 stycznia świdnicki magistrat poinformował, że wykonaniem przebudowy zainteresowanych jest sześć przedsiębiorstw i konsorcjów firm. Najniższą cenę zaproponowała spółka Polskie Surowce Skalne, która gotowa jest zrealizować inwestycję za blisko 5 mln 874 tys. złotych. Za 6 mln 198 tys. złotych prace chce wykonać konsorcjum HYPMAR i Marel Bruk, za ponad 6 mln 490 tys. zł – konsorcjum tworzone przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk”, za ponad 6 mln 987 tys. zł – spółka ZBYLBRUK, za ponad 7 mln 492 tys. zł – PPUH DROG-ZIEM, natomiast konsorcjum firm PUPH COM-D Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych złożyło ofertę opiewającą na ponad 7 mln 894 tys. złotych. We wszystkich złożonych ofertach zadeklarowano ukończenie prac do 31 maja 2022 roku.

Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie, będzie mógł wkroczyć na plac budowy nie wcześniej niż 4 maja 2021 roku. Do tego czasu będzie on musiał opracować m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPonad 6 tys. nowych zakażeń w kraju. Jaka sytuacja w powiecie świdnickim?
Następny artykułGdzie jest Zora? Właściciele proszą o pomoc w odnalezieniu pupilki