Strona główna Polityka List otwarty do radnych miasta Świdnicy z Platformy Obywatelskiej

List otwarty do radnych miasta Świdnicy z Platformy Obywatelskiej

11

List otwarty do radnych miasta Świdnicy z Platformy Obywatelskiej

Ten list kieruję do świadomej części radnych PO w naszym mieście. Sytuacja, w której pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska z SLD planuje w projekcie budżetu na 2021r. kwotę 6 mln zł wydrenowaną z własnej spółki zależnej Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji budzi najwyższy niepokój.

Nie znam żadnego takiego miasta i gminy na Dolnym Śląsku, które by tak postępowało, jest to swoiste ograbianie ŚPWiK z ich zasobów finansowych, które są tak bardzo potrzebne w spółce na remonty i odtwarzanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest to czyste i jawne niszczenie tej spółki, które odbije się niewątpliwie w konsekwencji na wzroście cen wody i ścieków w naszym mieście. Niektóre sąsiednie gminy nawet dopłacają do takich przedsiębiorstw i nie szukają dywidend z własnych spółek. Takie postępowanie to skrajna niegospodarność wobec mieszkańców miasta Świdnicy.

Mam nadzieję, że radni z PO zablokują ten proceder niszczenia ŚPWiK przez Beatę Moskal-Słaniewską poprzez zmianę tego w projekcie budżetu lub skierowanie tego projektu do dalszych prac w Komisji Budżetu, w końcu budżet może być równie dobrze uchwalony w 2021 roku.

Chciałbym przypomnieć radnym z PO, że bycie w koalicji też ma swoją cenę i nie warto popierać tak skandalicznego postępowania w postaci ograbiania własnej spółki.

W końcu w dobrze pojętym interesie PO jest to, aby nie płacić wszystkich rachunków za nieudolne rządy prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. Naprawdę nie warto!

Bolesław Marciniszyn
b. przewodniczący RN ŚPWiK