Strona główna Wydarzenia Świdnica Wszystkie dzieci mają laptopy do nauki zdalnej? Jest komunikat miasta

Wszystkie dzieci mają laptopy do nauki zdalnej? Jest komunikat miasta

0

Wraz z decyzją rządu o włączeniu do nauki zdalnej kolejnej grupy uczniów, w Świdnicy pojawiły się głosy o braku sprzętu dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Urząd Miejski w wydanym dzisiaj komunikacie wylicza dotychczasowe zakupy i deklaruje, że wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone.

Fot. UM w Świdnicy

Moja córka otrzymała jeden komputer z tej o to szkoły ale ta starsza z zasobów urzędu miasta ale to dla 5 klasy zanim wiadomo było że 1-3 będą na zdalnym ale mam troje dzieci na zdalnym teraz mieć mam swój jeden komputer jeden z urzędu a ta trzecia na czym ma mieć lekcje na telefonie przecież to irracjonalne jak ma pisać lekcje z telefonu …to jest 3 klasa maluch potrzebuje mieć duży ekran …” – napisała na portalu społecznościowym mieszkanka Świdnicy. Z pytaniami o zabezpieczenie świdnickich dzieci w potrzebny sprzęt zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego. Zamiast odpowiedzi, otrzymaliśmy przekierowanie do komunikatu:

„Z dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji, w ramach programu ,,Zdalna szkoła” kupiono dotychczas 80 laptopów. Zgodnie ze wskazaniem dyrektorów szkół podstawowych użyczono je uczniom z rodzin o najniższych dochodach oraz rodzin wielodzietnych. Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała 13 laptopów, SP 2 – 9, SP 4 – 10, SP 6 – 11, SP 8 – 7, SP 105 – 24 i SP 315 – 6. Dodatkowo udało się także kupić 7 laptopów, które również trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci. Świdnicka firma RST Software Masters w ramach darowizny przekazała 6 laptopów uczniom ze szkół podstawowych nr 4, 6 i 105 – Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych reagują na bieżąco na zgłaszane przez uczniów i ich rodziców potrzeby, użyczając także sprzęt stanowiący wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych. Dotychczas przekazano do dyspozycji uczniów 43 komputery stacjonarne, 4 laptopy oraz 20 tabletów. Obecnie zabezpieczono wszystkie braki w sprzęcie komputerowym, zgłoszone przez uczniów i ich rodziców – dodaje Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W partnerstwie z Fundacją ,,Krzyżowa” miasto realizuje kolejny już projekt finansowany ze środków unijnych, w ramach którego m.in. zostanie zakupionych 130 laptopów i tabletów z przeznaczeniem dla siedmiu świdnickich publicznych szkół podstawowych. Niestety, ogłoszony we  wrześniu br. przetarg został unieważniony, gdyż złożono tylko jedną ofertę, która nie spełniła warunków określonych w specyfikacji przetargowej. Ogłoszony zostanie więc kolejny przetarg.”

/red./