Strona główna Wydarzenia Świdnica Wesprzyj seniora w czasie pandemii

Wesprzyj seniora w czasie pandemii

0

Świdnica przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj Seniora”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.

Jak będzie działał program?

Osoba starsza, samotna w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię (22 505 11 11) uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Następnie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej. Oczywiście koszt zakupów pokrywa senior.

Z programu nie mogą korzystać seniorzy, którzy już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Potrzebni wolontariusze

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer?

Wejdź na stronę wspierajseniora.pl i wypełnij ankietę. W ten sposób znajdziesz się w bazie wolontariuszy.

Zarówno osoby wymagające wsparcia jaki i kandydaci na wolontariuszy mogą kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem MOPS pod nr tel. 723 423 264, który udzieli wszelkich informacji na temat Programu.

/UM Świdnica, opr. mn/