Strona główna Wydarzenia Świebodzice Świebodzice ze Strefą Płatnego Parkowania?

Świebodzice ze Strefą Płatnego Parkowania?

2

W przyszłym tygodniu radni ze Świebodzic podejmą decyzję w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych rada gminy upoważniona jest do ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, wprowadzenia opłat i określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie na terenie strefy. Uchwała w sprawie utworzenia w ścisłym centrum miasta strefy płatnego parkowania służyć będzie zwiększeniu rotacji pojazdów w obszarze strefy. Natomiast zastosowanie opłat za parkowanie pojazdów jest uzasadnione znacznym deficytem miejsc parkingowych i dużym ruchem w okolicy ścisłego centrum miasta – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie utworzenia strefy.

Zgodnie ze złożonym projektem, na terenie Świebodzic strefa płatnego parkowania miałaby powstać w obszarze obejmującym:

  • Rynek, z wyłączeniem 4 stanowisk postojowych dla Urzędu Miejskiego,
  • odcinek ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Puszkina do skrzyżowania z ul. Rynek,
  • ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Młynarską,
  • odcinek ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z ul. Rynek,
  • odcinek ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Puszkina.

Postój w SPP byłby płatny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Za postój do 30 minut kierowcy musieliby zapłacić 1,00 zł, do 1 godziny – 2,50 zł, za drugą godzinę – 3,00 zł, za trzecią godzinę – 3,60 zł, a za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,50 zł. Abonament miesięczny będzie można wykupić za 100 zł, abonament półroczny – 300 zł, abonament roczny – 500 zł, natomiast abonament roczny dla mieszkańca strefy płatnego parkowania będzie wiązał się z wydatkiem w wysokości 40 zł. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania miałaby być nakładana kara w wysokości 50 zł.

W przypadku wprowadzenia strefy płatnego parkowania, z opłat zwolnieni byliby: 1) kierujący oznakowanymi pojazdami służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych: pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego i pogotowia wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej, policji, 2) kierujących pojazdami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice lub pojazdami używanymi do celów służbowych przez Gminę Świebodzice na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Świebodzic, zaopatrzonymi w identyfikator wydany przez Burmistrza Świebodzic, zezwalający na korzystanie z zerowej stawki opłaty za parkowanie, 3) kierujący oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, wydaną przez starostę, zezwalającą na korzystanie z ulg i przywilejów w ruchu drogowym.

Projektem uchwały miejscy radni będą się zajmować podczas posiedzenia zwołanego na 30 listopada. Relację z obrad będzie można śledzić za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Na stronach urzędu można się też zapoznać ze złożonym projektem utworzenia SPP.

/mn/

Poprzedni artykułWygodniej ze Złotego Lasu do Dziećmorowic
Następny artykułSą zarzuty za zagłodzenie zwierząt w Głuszycy