Strona główna Wydarzenia Strzegom Strzegomski Fort Gaj zostanie wyremontowany. Jest wykonawca

Strzegomski Fort Gaj zostanie wyremontowany. Jest wykonawca

0

Pozostałości po umocnieniach i budowlach na Wzgórzu Bazaltowym doczekają się rewitalizacji. Na Fort Gaj w Strzegomiu udało się pozyskać wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzisiaj gmina poinformowała o wyłonieniu wykonawcy.

Pozostałości fortyfikacji z 2 poł. XVIII w., znajdują się na Wzgórzu Bazaltowym. Zachowały się jedynie fragmenty podziemnych kazamat, murów oporowych i przejść oraz ruina wiatraka typu „Holender” (tzw. wiatrak prochowy) z tego samego okresu. Zespół został zniszczony w II poł. XIX w. Od lat trwają starania, by miejsce odnowić i zagospodarować. W 2018 roku gmina Strzegom wspólnie z Dobromierzem, czeskimi Horicami i Muzeum Wschodnich Czech złożyła propozycję projektową w ramach naboru do Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska, jednak ten projekt nie doszedł do skutku.

W 2020 udało się znaleźć inne źródło dofinansowania.  Srodki na remont i modernizację będą pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gmina Strzegom ma otrzymać ok. 1,92 mln zł. W tym roku strzegomski samorząd planuje przeznaczyć na ten cel 1 mln zł z w/w funduszu, w 2021 r. – resztę kwoty z funduszu oraz dołożyć środki z budżetu gminy.

Zwycięzcą przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm: Budraf Sp. z o. o. z Wałbrzycha (lider) oraz PPUH “Drog-Ziem ze Stanowic” (partner). Koszt rewitalizacji I etapu wyniesie blisko 4,5 mln zł. Termin realizacji to koniec września 2021 r.

Cały teren będzie oczyszczony, odnowione zostaną mury okalające, wybudowana zostanie kanalizacja. Teren będzie zaopatrzony w wodę i prąd. Pojawią się nowe ścieżki, mała architektura, toalety i nowe nasadzenia, zamontowany zostanie monitoring. Atrakcję “Fortu Gaj” stanowić będzie fontanna i miejsce na ognisko i grilla. Dopełnieniem będą ławki, stolik kamienny, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne.

/opr. red./
Zdjęcia pochodzą z portalu polska-org, autor zdjęć współczesnych Łukasz Grzelik