Strona główna 0_Slider Śmietniska przy śmietnikach i pojemnikach na odzież. Nie ma mocnych?

Śmietniska przy śmietnikach i pojemnikach na odzież. Nie ma mocnych?

2

Nie ma tygodnia, by świdnicka Straż Miejska nie otrzymała zawiadomienia o śmietniskach, tworzących się przy kubłach na odpady, boksach śmietnikowych i pojemnikach na używaną odzież. – Firmy opróżniające pojemniki nie zbierają przy okazji wszystkiego, co leży dookoła. Za posprzątanie i ich usunięcie najczęściej płacą wspólnoty – przypomina Krzysztof Grzegorczyk ze świdnickiej Straży Miejskiej.

Od kilku lat każdy, kto ma podpisaną umowę z gminą i wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami (a powinien mieć każdy najemca lub właściciel mieszkania lub domu) ma prawo do darmowego oddawania pozostałości po remontach, starych mebli, sprzętu AGD, a nawet opon w nieograniczonych ilościach do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Najczęściej jednak wszystko ląduję przy pojemnikach na śmieci lub odzież, góry rosną także wokół zamykanych boksów. – Takie porzucanie odpadów jest niedozwolone i zagrożone karą do 500 złotych oraz nakazem usunięcia na własny koszt – mówi świdnicki strażnik i dodaje, że po każdym zgłoszeniu straż miejska musi sprawdzić, czy przy odpadach nie ma jakiegoś dokumentu, który wskazywałby na właściciela, rozpytywani są również mieszkańcy. – Cały proces od rozpoczęcia interwencji do jej zakończenia jest często długotrwały, a śmieci w tym czasie leżą. Często leżą tak tygodniami, aż nie wyczerpiemy całej drogi administracyjnej. Zazwyczaj za posprzątanie i wywiezienie płaci albo wspólnota mieszkaniowa, na której terenie stoi śmietnik, albo na terenach gminnych w imieniu miasta Miejski Zarząd Nieruchomości. To jednak przypomina walkę z wiatrakami, bo śmieci zazwyczaj pojawiają się w tych samych miejscach – rozkłada ręce strażnik i dodaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stosowanie monitoringu lub fotopułapek. Z takich metod korzysta coraz więcej wspólnot w Strzegomiu. Najtańsze zestawy monitoringu kosztują około 200 złotych.

Każdy, kto jest świadkiem nielegalnego wyrzucania odpadów na terenie Świdnicy, może powiadomić Straż Miejską, dzwoniąc na numer 986.

Świdnicki PSZOK rzy ul. Metalowców 4 od 2 listopada do odwołania jest czynny od pon. do pt. w godzinach 10.00 – 15.00, w soboty 9.00-12.00.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w każdej ilości,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w każdej ilości,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady zielone – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat.

Przed dostarczeniem odpadów należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

/asz/

Poprzedni artykułBędzie wyższy limit badań w świdnickim punkcie wymazów?
Następny artykułŚwiętowały setne urodziny