Strona główna 0_Slider Odeszli w 2020 roku

Odeszli w 2020 roku

0

Byli cenionymi nauczycielami, samorządowcami, działaczami społecznymi, duchownymi. W 2020 roku mieszkańcy powiatu świdnickiego pożegnali wiele osób, które miały znaczący wpływ na życie lokalnych społeczności. 

14 stycznia w wieku 85 lat zmarł ks. prałat Stanisław Pasyk, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świdnicy, współtwórca trzech innych parafii w Świdnicy.

Ksiądz Stanisław Pasyk urodził się 23 marca 1935 roku w Zamieściu (parafia Tymbark). Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1958 r. we Wrocławiu, gdzie pracował również przez pierwsze lata jako wikariusz. Kolejne lata duszpasterzował w Jeleniej Górze i w Dzierżoniowie. Jako młody proboszcz tworzył parafię w Zgorzelcu. Od 1972 roku przez 35 lat był proboszczem par. św. Józefa w Świdnicy. Współtworzył także trzy inne parafie w Świdnicy: pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych, pw. Ducha Świętego na Zawiszowie i pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej. Po przejściu na emeryturę najpierw jako rezydent pomagał w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy, a następnie przeniósł się w rodzinne strony do parafii w Królowej Górnej – przywołuje świdnicki Gość Niedzielny. Duchowny zmarł 14 stycznia w szpitalu w Nowym Sączu po krótkiej i ciężkiej chorobie.

31 stycznia  w wieku 73 lat zmarł Zbigniew Karnowski, radny Rady Gminy Świdnica.

Był radnym Rady Gminy Świdnica V, VI i VII kadencji w latach 2006-2018, wieloletnim Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

2 marca w wieku 79 lat zmarł Stanisław Wachowiak, były naczelnik i wieloletni wójt gminy Świdnica, naczelnik miasta i gminy Żarów, radny powiatowy.

Od 1986 do 1990 roku Stanisław Wachowiak pełnił funkcję naczelnika gminy Świdnica, a w latach 1990-2003 zajmował stanowisko wójta gminy Świdnica. Wcześniej, w latach 1974-1980 oraz 1982-1984 pełnił funkcję naczelnika miasta i gminy Żarów. Radny Rady Miejskiej w Żarowie w kadencji 1994-1998, w latach 1998-2002 radny powiatu świdnickiego. Od grudnia 2007 do marca 2008 roku pełnił obowiązki burmistrza Żarowa po tym, jak z funkcji zrezygnował Marek Zywer.

31 marca zmarł Ryszard Moździerz, działacz świdnickiej Solidarności, internowany 13 grudnia 1981.

Ryszard Moździerz był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w ZEM w Świdnicy, internowany 16.12.1981 – 23.03.1982. Wraz z kilkudziesięcioma innymi działaczami ze Świdnicy i Wałbrzycha trafił do Kamiennej Góry, gdzie opozycjoniści byli przetrzymywani w budynkach filii byłego niemieckiego obozu zagłady Gross Rosen. Swoje wspomnienia spisał w książce “Jak przeżyłem”, które fragmenty były publikowane na stronie Swidnica24.pl “Wspomnienia Ryszarda Moździerza”.

1 maja w wieku 72 lat w Gdańsku zmarła Joanna Jarzynówna-Gwiazdowska, wieloletnia pedagog Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy.

Joanna Jarzynówna-Gwiazdowska urodziła się w 1948 roku w Świdnicy. Studiowała w Państwowej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem w roku 1975). Pisała muzykę do bajek muzycznych, składanek i montaży poetyckich opartych na tekstach m.in. J. Brzechwy, M. Konopnickiej, J. Ejsmonda, T. Kubiaka, E. Kuryło, J. Kiersta. W szkole przy ulicy Kościelnej 32 – wtedy Studium Wychowania Przedszkolnego – uczyła od 1973 do 1987 roku. – W pamięci i sercach swoich uczniów pozostanie jako wspaniała nauczycielka przedmiotów muzycznych, opiekunka zespołów wokalno-rytmicznych i szkolnego teatru. Uczniowie pod jej kierunkiem występowali na przeglądach, brali udział w koncertach i uroczystościach w Świdnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu, Tarnowskich Górach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia – przypomina kadra III LO.

12 czerwca, w wieku 69 lat zmarł Krzysztof Duniewski, prezydent Świdnicy w latach 1991-1994.

Krzysztof Duniewski został wybrany prezydentem 11 października 1991 roku. Na stanowisku zastąpił, po krótkim urzędowaniu, Jacka Drobnego. Wcześniej był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, a zawodowo pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Urzędu Miejskiego. Krzysztof Duniewski miał być gwarancją spokoju i stabilnej pracy rady. Do końca pełnienia swej kadencji był popierany przez większość radnych, jednak miał także silną grupę oponentów.

14 czerwca zmarł Marian Dobrzyński, ceniony przez uczniów i współpracowników pedagog, który przez kilkadziesiąt lat był związany z Liceum Pedagogicznym oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

– W szkole przy Kościelnej 32 profesor Dobrzyński pracował prawie czterdzieści lat. Przez uczniów i współpracowników, m.in. dyrektora Jana Musieja, zostanie zapamiętany nie tylko jako wspaniały wychowawca i niezwykły, wymagający nauczyciel królowej nauk – matematyki, której poświęcił się bez reszty, ale przede wszystkim jako człowiek kultury i wzór elegancji. To jeden z tych ludzi, dla których praca nauczyciela była pasją wyrażającą się w starannym przygotowaniu, dbałości o wyniki nauczania i dobre imię szkoły, przy jednoczesnej otwartości, obowiązkowości i bezinteresowności… – wspomina kadra III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

30 czerwca zmarł ks. Marek Żmuda, proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu, honorowy obywatel Strzegomia. Miał 60 lat.

Ksiądz Marek Żmuda urodził się 3 lutego 1960 roku w Lutyni (powiat Środa Śląska). Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1986 roku we Wrocławiu z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza. W latach 1986-1989 był wikariuszem w parafii MB Królowej Polski w Świdnicy, w latach 1989-1994 był wikariuszem w parafii garnizonowej św. Krzyża w Jeleniej Górze, a od czerwca 1996 do marca 1997 roku był proboszczem parafii św. Michała w Dobromierzu.1 marca 1997 roku został proboszczem powołanej przez biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu. 31 maja 2017 roku, decyzją Rady Miejskiej w Strzegomiu, został mu nadany tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia.

18 października zmarła hm. Teresa Słupianek, w 2014 roku wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Świdnicy.

Teresa Słupianek urodziła się 22 sierpnia 1936 roku. Harcerski życiorys rozpoczął się już w siódmej klasie szkoły podstawowej. Pełniła szereg funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego. Była komendantką szczepu „Ślężanie” w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy, zastępczynią komendanta hufca Świdnica, w latach 1970-1973 komendantką hufca. Przez wiele lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 w Świdnicy, a po przejściu na emeryturę podjęła dodatkową pracę w wiejskiej szkole jako nauczycielka języka polskiego. Z jej inicjatywy szkoła ta przyjęła za patrona poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Aktywna członkini Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, gdzie współredagowała Rocznik Świdnicki oraz organizowała konkursy historyczne o społeczności lokalnej. Wieloletnia wolontariuszka Stowarzyszenia Dzieci Chorych „Serce”, członkini Stowarzyszenia Amazonek.

/opr. asz/