Strona główna 112 Ochotnicza Straż Pożarna ze Świdnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Ochotnicza Straż Pożarna ze Świdnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

0

OSP Świdnica decyzją Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W listopadzie system wzbogacił się w sumie o 176 ochotniczych jednostek.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy został stworzony przez Państwową Straż Pożarną w 1995 roku, ja jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

/opr. red./