Strona główna 0_Slider Hojne wsparcie na studia dla urzędników świdnickiego magistratu

Hojne wsparcie na studia dla urzędników świdnickiego magistratu

11

Pracodawca ma obowiązek ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji, ale żaden przepis nie zmusza go do dofinansowania kursów, szkoleń czy studiów. Prezydent Świdnicy nie żałowała środków budżetowych, by dołożyć do podyplomowych studiów MBA trojgu urzędnikom wysokiego szczebla. Każdy dostał z miejskiej kasy po 6 tysięcy złotych. Przez cztery lata dofinansowanie dokształcania dla pracowników magistratu sięgnęło blisko 200 tysięcy złotych.

Urzędnikom ukończonych studiów podyplomowych w Krakowie gratulowała prezydent Beata Moskla-Słaniewska

Kwestię obowiązków pracodawcy w procesie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników reguluje Kodeks Pracy w art. 103. By obowiązek zaistniał, podnoszenie kwalifikacji musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Wówczas pracownikowi przysługują urlopy szkoleniowe, zwolnienie z całości lub części dnia pracy i zachowanie w takim przypadku całego wynagrodzenia. Na tym obowiązki się kończą, dalej pozostaje dobra wola pracodawcy, który może sfinansować część lub całość nauki a nawet zakwaterowanie, wyżywienie czy dojazd.

32% kosztów studiów podyplomowych w tym roku, mimo trudnej sytuacji budżetu, o której wielokrotnie mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, z miejskiej kasy zwrócono trojgu świdnickim urzędnikom. Po 6 tysięcy złotych otrzymali dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Przetargów Joanna Salus-Komorowska, sekretarz miasta Pan Maciej Rataj oraz skarbnik miasta Kacper Siwek. – Dofinansowanie obejmowało tylko opłatę za studia. Pracownicy sami pokrywali koszty dojazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia – twierdzi Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka UM w Świdnicy i dodaje –  Studia Master of Business Administration in Community Management to nowy profil studiów przeznaczony dla kadry zarządzającej instytucji samorządowych, do którego otrzymaliśmy zaproszenie od partnerów organizujących, tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Biznesu i Instytutu Heweliusza. To specjalnie zaprojektowane studia, podczas których samorządowcy, zarówno urzędnicy, jak i radni, mogą podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać wiedzę z obszarów do tej pory nie znanych i być przygotowanym m.in. na skuteczne zarządzanie w takich obszarach, jak: finanse, zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna, czy kultura. Akces do udziału w tych studiach zgłosiło kilkudziesięciu samorządowców, m.in. z województwa dolnośląskiego, czy małopolskiego. W każdym przypadku studia te zostały dofinansowane przez instytucję kierującą, natomiast stopień dofinansowania był różny w zależności od możliwości finansowej instytucji.  W przypadku Świdnicy dofinansowanie to wyniosło 32%. Zgłoszenia na studia podyplomowe Master of Business Administration in Community Management mogła dokonać każda zainteresowana osoba, która następnie po złożeniu swojej aplikacji na uczelni, musiała przejść rozmowę rekrutacyjną. Uczelnia podejmowała decyzję o przyjęciu na studia. W/w pracownicy przeszli pozytywnie rekrutację na studia podyplomowe. W 2019r. roku rozpoczęli studia i dokonywali płatności za studia z własnych środków, dopiero w roku 2020r. zwrócili się z prośbą o dofinansowanie kształcenia z budżetu UM.

Jak podaje rzeczniczka, od 2016 do 2020 roku roku z budżetu miasta na studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy dokształcające wydano ponad 195 tysięcy złotych. Z dopłat skorzystało 70 urzędników.

/asz/