Strona główna 0_Slider Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy sądownie unieważniony. Czy prezes może...

Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy sądownie unieważniony. Czy prezes może dalej zarządzać?

13

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest najstarszą i największą w Świdnicy spółdzielnią, zrzeszając blisko 8 tysięcy członków. Pod koniec września tego roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu unieważnił uchwałę, na mocy której od roku działa obecna Rada Nadzorcza. Ta sama rada wybrała obecnego prezesa. Czy wszystkie podejmowane przez rok decyzje i działania zarządu mogą zostać unieważnione?

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza ogromną liczbą mieszkań i lokali użytkowych w Świdnicy, głównie na Osiedlu Młodych oraz na os. Zarzecze, prowadzi również biuro nieruchomości, zajmujące się kupnem i sprzedażą gruntów, domów i mieszkań oraz oferuje zarząd wspólnotom mieszkaniowym. Spółdzielnią zarządza wybierany przez Radę Nadzorczą zarząd, na czele którego stoi prezes.

Od 4 do 12 czerwca 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielców zostały przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej. Jeden z członków spółdzielni zauważył, że podczas Walnego Zgromadzenia nie została podjęta uchwała o wyborze Rady Nadzorczej, ale do obrotu prawnego tę uchwałę – o numerze 8/2019 – wprowadzono kilka dni później. Spółdzielca wniósł do sądu pozew o unieważnienie lub uchylenie tejże uchwały, wskazując, że nie tylko nie było jej w programie zgromadzenia, ale w ogóle nad nią nie głosowano. Na pozew Spółdzielnia Mieszkaniowa odpowiedziała, że wybory zostały przeprowadzone w sposób zgodny ze statutem i również w zgodzie z tym dokumentem podjęto uchwałę nr 8 o wyborze Rady Nadzorczej. Z taką argumentacją zgodził się Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku z 25 października 2019 roku.

Zupełnie inny wyrok zapadł po złożonej przez spółdzielcę apelacji. 24 września 2020 roku Sąd Apelacyjny przyznał rację spółdzielcy i uchwałę o wyborze Rady Nadzorczej unieważnił. Nie ma jeszcze pisemnego uzasadniania. – W ustnym uzasadnieniu sędzia podał przykład: stało się tak, jakby sejm przyjął ustawę bez głosowania już po zamknięciu obrad – mówi spółdzielca, który uczestniczył w ogłoszeniu wyroku. Wyrok jest prawomocny.

Jakie mogą być konsekwencje? – Wszystkie podejmowane przez obecną Radę Nadzorczą decyzje są nieważne, bo Rada jest nieważna – uważa spółdzielca i dodaje, że jak najszybciej powinny się odbyć nowe wybory najpierw rady, a potem prezesa. To właśnie obecna Rada Nadzorcza wkrótce po wyborach z czerwca zeszłego roku najpierw uchwałą nr 14 z 3 lipca 2019 roku wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z prezesem Andrzejem Brzozowskim z powodu przejścia Brzozowskiego na emeryturę, i tego samego dnia podjęła uchwałę nr 15, wyrażając zgodę na ponowne nawiązanie stosunku pracy z Andrzejem Brzozowskim i powierzenie mu stanowiska prezesa.

Na pytania o to, czy Rada Nadzorcza i prezes w świetle prawomocnego wyroku mają prawo nadal pełnić swoje obowiązki oraz jakie skutki dla spółdzielców niesie unieważnienie uchwały o wyborze RN, Spółdzielnia chce odpowiedzieć dopiero po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Zanim jednak to uzasadnienie obecne władze uzyskały, do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu radca prawny reprezentujący Spółdzielnię 30 września złożył wniosek o wstrzymanie wykonania i skuteczności wyroku do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy kasacji, wskazując, że  z powodu pandemii Spółdzielnia nie jest obecnie w stanie w bezpieczny sposób przeprowadzić Walnego Zgromadzenia Spółdzielców. Pandemia jednak nie przeszkodziła, by Walne Zgromadzenie zwołać w sierpniu 2020 roku ( w dniach od 24 do 27 sierpnia). Nie jest pewne, czy Sąd Najwyższy przychyli się do wniosku o kasację wyroku. Obecnie średnie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosków kasacyjnych trwa rok.

Zdaniem spółdzielcy nowe wybory powinny zostać przeprowadzone jak najszybciej, bo obecny stan może mieć dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej poważne konsekwencje. O sytuacji w Świdnicy zostało poinformowane Ministerstwo Rozwoju.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]