Strona główna 0_Slider Świdniccy radni zabrali głos w sprawie aborcji. Większość za protestującymi, PiS przeciwny...

Świdniccy radni zabrali głos w sprawie aborcji. Większość za protestującymi, PiS przeciwny wulgarnym hasłom i atakom na kościoły

19

Od tygodnia trwają ogólnopolskie protesty będące wyrazem sprzeciwu dla zaostrzenia prawa aborcyjnego oraz orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. W piątek do sytuacji odnieśli się radni Rady Miejskiej w Świdnicy, którzy większością głosów przyjęli oświadczenie, w którym wyrażają poparcie dla protestujących, apelując przy tym do rządzących o powrót do rozmów i zaprzestanie dzielenia Polaków. Własne oświadczenie wydali radni Prawa i Sprawiedliwości.

Tematem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz związanych z nim protestów zajęto się podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, która odbyła się w trybie zdalnym

Przypomnijmy, od tygodnia przez Polskę przetacza się fala protestów związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.  Podczas piątkowych obrad Rady Miejskiej w Świdnicy dyskutowano nad dwoma oświadczeniami dotyczącymi tej sytuacji, które zostały przygotowane przez radnych.

– W czwartek, 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego na dokonanie aborcji w przypadku wystąpienia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Unieważniony w ten sposób przepis był częścią polskiego prawa przez 27 lat, był wypracowanym kompromisem, który miał i ma szerokie poparcie społeczne Polaków. Zmiana ta została wprowadzona w newralgicznym momencie pandemii COVID-19, gdzie próbuje się paraliżować wyraźny sprzeciw społeczny wobec tej decyzji. Masowe protesty w całym kraju i w naszym mieście dają wyraźny sygnał, że nie ma zgody na zmianę obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmuszanie kobiet do noszenia płodów z nieodwracalnymi wadami genetycznymi i rodzenia dzieci martwych lub dzieci, które umrą zaraz po porodzie, nie powinno mieć miejsca, a tak trudna decyzja zawsze powinna należeć do kobiety otoczonej opieką bliskich i państwa. Apelujemy do rządzących o powrót do rozmów i nowelizacji prawa w tym zakresie. Prosimy o niedzielenie Polaków i niepodżeganie do agresji. Jednocześnie wyrażamy poparcie dla protestujących i domagających się swoich praw – stwierdzono w odczytanym przez radną Magdalenę Rumiancew-Wróblewską stanowisku, pod którym podpisało się 14 świdnickich radnych: Jan Dzięcielski, Krzysztof Grudziński, Albert Gaszyński, Joanna Gadzińska, Danuta Morańska, Rafał Fasuga, Mariusz Kuc, Tomasz Kempa, Władysław Wołosz, Wiesław Żurek, Marcin Paluszek, Marcin Wach, Lech Bokszczanin i Magdalena Rumiancew-Wróblewska.

To właśnie oświadczenie zostało ostatecznie przyjęte jako stanowisko Rady Miejskiej w Świdnicy, zyskując podczas głosowania poparcie 13 radnych, przy ośmiu głosach przeciwnych.

W zgłoszonym równolegle oświadczeniu przygotowanym przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość wyrażono zaniepokojenie atakami na kościoły oraz zaapelowano do protestujących o rezygnację z wulgarnego języka. – W związku z wydarzeniami, jakie miały i mają miejsce w naszym mieście po ogłoszeniu w dniu 22 października 2020 roku decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej tzw. aborcji eugenicznej, jako radni miasta Świdnica, świadomi swojej różnorodności i oceny, wyrażamy solidarnie zaniepokojenie nie mającymi nigdy dotąd miejsca w polskiej historii czynnymi atakami na kościoły i zakłócaniem odbywających się w nich nabożeństw. W obliczu panującego napięcia społecznego oświadczamy i zarazem apelujemy do wszystkich, ataki na kościoły i symbole religijne w naszym mieście uważamy za niedopuszczalne i apelujemy do demonstrujących o poszanowanie miejsc modlitwy i wizerunku ważnych dla osób wierzących. Przyjmując, że manifestacje są przyjętym w demokracji sposobem wyrażania swoich poglądów, apelujemy o kulturalny ich przebieg. W imię wzajemnego szacunku w życiu społecznym, dbając o styl debaty i towarzyszącego jej sporu, apelujemy o zaprzestanie posługiwania się pod adresem osób duchownych i reprezentantów życia publicznego językiem uznawanym powszechnie za wulgarny i obraźliwy. Liczymy, że różnica w ocenie decyzji podjętych przez Trybunał Konstytucyjny nie naruszy zasad wzajemnego szacunku w naszym mieście – zaznaczono w stanowisku odczytanym przez radnego Andrzeja Orę.

Oświadczenie klubu PiS nie zyskało poparcia większości rady. Za jego przyjęciem opowiedziało się 9 radnych, 12 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z pełną dyskusją nad zgłoszonymi oświadczeniami można się zapoznać oglądając zapis XXII sesji Rady Miejskiej:

/mn/