Strona główna 112 Straż Miejska w Świdnicy zmienia zasady obsługi interesantów

Straż Miejska w Świdnicy zmienia zasady obsługi interesantów

0

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzeniem „żółtej strefy” na terenie całego kraju, Straż Miejska w Świdnicy od 14 października 2020 roku do odwołania wprowadza zmiany dotyczące zasad obsługi klientów.

Jak przekazano w komunikacie wydanym przez jednostkę:

– terminy wszystkich wezwań do osobistego stawienia się celem złożenia wyjaśnień w toczących się postępowaniach wyjaśniających, wysłanych pocztą, zostają odroczone do odwołania. Istnieje możliwość złożenia wyjaśnień w powyższych sprawach drogą korespondencyjną. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 74 851 56 78 lub 74 851 56 77 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00)

– kontakt z mieszkańcami miasta w miejscu ich zamieszkania zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, z zachowaniem nakazanych zasad sanitarnych,

– w sprawach interwencji bieżących należy korzystać wyłącznie z telefonu alarmowego straży miejskiej – 986 lub 74 851 28 88,

– w przypadkach szczególnych, wymagających kontaktu osobistego należy umówić spotkanie telefonicznie pod w/w numerami,

– osoby niestosujące się do nakazów aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie zostaną obsłużone.

/SM Świdnica, opr. mn/