Strona główna Wydarzenia Świdnica Społeczna Szkoła Podstawowa dołączyła do projektu Deutsch Plus

Społeczna Szkoła Podstawowa dołączyła do projektu Deutsch Plus

0

Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy znalazła się w gronie 200 szkół uczestniczących w projekcie „Deutsch Plus”, który jest realizowany we współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie. Inicjatywa skupia placówki oświatowe angażujące się w nauczanie języka niemieckiego, które w ramach stworzonej sieci mogą wymieniać się doświadczeniami oraz wzajemnie się wspierać.

Wśród głównych celów projektu wymieniane jest: zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego, stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku, zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach, aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Instytutu Goethego.

W ramach „Deutsch Plus” uczniowie zyskują możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie, w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich (muzyka, gotowanie, ochrona środowiska), wymianie uczniowskiej online (e-twinning), bezpłatnych lekcjach Skype, a także mają możliwość spotkania się z młodymi ludźmi z Niemiec. Nauczyciele zyskują z kolei bezpłatny udział w szkoleniach online, dostęp do nagrań lekcji pokazowych, bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach, zaś dostęp do sieci szkół Deutsch Plus umożliwia im łatwiejszą wymianę doświadczeń, informacji o szkoleniach, webinariach i imprezach kulturalnych.

Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie.

/opr. mn/