Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Rozwijają pasje i zainteresowania

Rozwijają pasje i zainteresowania

0

We wrześniu 2020 roku w gminnych szkołach podstawowych rozpoczęła się druga część projektu edukacyjnego pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem trwającego projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

W placówkach edukacyjnych organizowane są zajęcia z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.

Ponadto w projekcie zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu).

„Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica ” – chemia metodą eksperymentu i rozdzielanie mieszanin przy użyciu różnych metod. Zadania wymagały całkiem sporej dawki cierpliwości i udało się! Sączenie precyzyjnie wykonane dało krystalicznie czysty przesącz, a kolorowe składniki flamastrów wydzielone metodą chromatografii bibułowej zachwyciły nas wszystkich” społeczność szkolna z SP w Bystrzycy Górnej

„Zajęcia projektowe to dla naszych uczniów prawdziwa przyjemność i nauka poprzez działanie”nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe w SP w Grodziszczu

„Biologia metodą eksperymentu – na dotychczasowych zajęciach rozwijających z biologii spędzaliśmy czas głównie w terenie. Zajmowaliśmy się rozpoznawaniem roślin, drzew oraz zwierząt żyjących w okolicy. Zbieraliśmy okazy roślin oraz fotografowaliśmy je, następnie w szkole pracując z atlasami roślin i zwierząt rozpoznawaliśmy nieznane nam gatunki. W terenie korzystaliśmy z łup, mikroskopów terenowych oraz specjalnych łup z pojemnikiem do obserwacji owadów” opowiadają z pasją uczniowie z SP w Mokrzeszowie.

/UG Świdnica/