Strona główna 0_Slider Policja pilnuje obowiązku zasłaniania ust i nosa. Świdniczanie w większości stosują się do...

Policja pilnuje obowiązku zasłaniania ust i nosa. Świdniczanie w większości stosują się do przepisów

10

Od soboty cała Polska znajduje się w żółtej strefie epidemicznej, która wiąże się z wprowadzeniem nowych obostrzeń, w tym obowiązku zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie i na ulicy. Już we wtorek Komendant Główny Policji zapowiedział, że właśnie tego przepisu policjanci będą pilnować ze szczególną uwagą i rygorystycznie będą podchodzić do przypadków jego łamania. Od 10 października politykę „zero tolerancji” zaczęli realizować dolnośląscy funkcjonariusze.

Dolnośląscy policjanci koncentrują się na kontroli przestrzegania obowiązujących od dnia 10 października obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Mundurowi w ramach działań, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, prowadzą intensywne kontrole różnych miejsc w przestrzeni publicznej, w których od dziś obowiązuje konieczność zakrywania nosa i ust – informuje zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci nadal będą uświadamiać jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku ich lekceważenia będą reagować, ponieważ wprowadzone obostrzenia mają pomóc w walce z COVID-19, a ich nieprzestrzeganie łączy się z narażeniem zdrowia i życia dla innych osób. W każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, czy złoży wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego – wyjaśniają mundurowi.

Policja, w ramach działań związanych z COVID-19 odwiedza również osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Przypominamy, wprowadzenie na terenie całego kraju żółtej strefy oznacza, że noszenie maseczki lub szalika zakrywającego usta i nos jest obowiązkowe w przestrzeni publicznej: w miejscach ogólnodostępnych, w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych lub usługowych, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, w budynkach użyteczności publicznej, w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyjątkiem są osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Przedstawienia stosownych dokumentów mogą zażądać funkcjonariusze policji, straży gminnej lub straży ochrony kolei (na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych).

Ust i nosa nie trzeba będzie zasłaniać:

  • w restauracji lub barze – gdy zajmujemy miejsce przy stole i jemy lub pijemy,
  • w pracy – jeśli nie mamy styczności z osobami z zewnątrz,
  • podczas przebywania na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaż,
  • podczas uprawiania sportu,
  • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są również m.in. osoby poruszające się samochodem samemu lub z osobami, z którymi zamieszkują lub gospodarują wspólnie, dzieci do ukończenia 5. roku życia, osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania.

/KWP Wrocław, opr. mn/

fot. Dariusz Nowaczyński