Strona główna Polityka Program dofinansowania in-vitro, raport z wdrażania polityki reklamowej i wybór ławników. Zbliża...

Program dofinansowania in-vitro, raport z wdrażania polityki reklamowej i wybór ławników. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

Podjęcie decyzji w sprawie programu polityki zdrowotnej pn. “Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”, przedstawienie sprawozdania z działań związanych z realizacją polityki reklamowej, a także wyrażenie zgody na obniżenie kapitału zakładowego Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – to niektóre z zagadnień, którymi będą zajmować się świdniccy radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

XXI sesja rozpocznie się w piątek, 25 września o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 11 projektami uchwał. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”- (zał. nr 1, proj. XXI/1).
 6. Sprawozdanie z prowadzonych działań w zakresie wdrażania polityki reklamowej Miasta Świdnicy na przestrzeni lat 2018-2019.
 7. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy i do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023:
  • przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
  • przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Świdnicy III Wydziału Karnego w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwał:
   • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023
   • w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy III Wydziału Karnego w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.08.2020 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXI sesji Rady Miejskiej:

XXI.1 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”,

XXI/2. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

XXI/3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXI/4. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

XXI/5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin mającego na celu podjęcie uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Świdnica,

XXI/6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy,

XXI/7. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia (…) kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Świdnicy III Wydziału Karnego w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023,

XXI/8. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia (…) kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Świdnicy III Wydziału Karnego w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023,

XXI/9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023,

XXI/10. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy III Wydziału Karnego w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023,

XXI/11. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów Spółki Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/