Strona główna 112 Osadzeni w świdnickim areszcie pod nadzorem nowych kamer i czujników

Osadzeni w świdnickim areszcie pod nadzorem nowych kamer i czujników

1

W ostatnich miesiącach na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy przeprowadzono szereg prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa jednostki.

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej jednym z podstawowych zadań formacji pozostaje ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw, a także zapewnienie w zakładach karnych oraz aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. W tym celu w świdnickim areszcie, jednostce penitencjarnej działającej w strukturze obiektów architektonicznych z przełomu lat 70. i 80. XIX w., systematycznie są podejmowane działania modernizacyjne – mówi kpt. Bartłomiej Perlak, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Świdnicy.

W ostatnich dniach zakończyła się modernizacja systemu zabezpieczenia elektronicznego jednostki, w ramach której wykonano szereg zadań bezpośrednio przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa aresztu. Zainstalowano m.in. wiele kamer telewizji przemysłowej, czujki ruchu i czujki kurtynowe, a także wykonano nową światłowodową infrastrukturę teletechniczną – wylicza Perlak. – Dzięki nowym urządzeniom patrolowanie jednostki może odbywać się za pośrednictwem systemu monitoringu.

Działania w zakresie bezpieczeństwa bez wątpienia pozostają priorytetem, aczkolwiek funkcjonariusze podejmują również wiele inicjatyw w zakresie poprawienia warunków bytowych. Systematycznie są remontowane cele mieszkalne, a w sierpniu 2020 r. dodatkowo zmodernizowano miejscową łaźnię, w której odbywają się kąpiele osadzonych. Pomieszczenie wyposażono m.in. w przegrody oraz elementy infrastruktury umożliwiające swobodne korzystanie z pomieszczenia przez osoby niepełnosprawne – dodaje rzecznik.

/Areszt Śledczy w Świdnicy, opr. mn/