Strona główna 0_Slider Ingres biskupa Mendyka. “Jesteśmy dziećmi czasów niespokojnych, pełnych nerwowych napięć”

Ingres biskupa Mendyka. “Jesteśmy dziećmi czasów niespokojnych, pełnych nerwowych napięć” [FOTO/VIDEO]

6

Cieszy mnie bardzo, że po wielce zasłużonym, pierwszym biskupie świdnickim – Jego Ekscelencji Księdzu Biskupie Ignacym Decu – Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem diecezjalnym człowieka z ogromnym doświadczeniem – tak w kwestiach duszpasterskich, jak i administracyjnych, o głębokiej znajomości aktualnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół w Polsce i sama Diecezja Świdnicka – podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w liście do bp. Marka Mendyka. W sobotę w katedrze świdnickiej, w obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchia i metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego, odbył się ingres nowego ordynariusza świdnickiego.

fot. Przemysław Pojasek/Gość Świdnicki/Diecezja świdnicka

Bp Marek Mendyk został mianowany biskupem świdnickim przez papieża Franciszka 31 marca 2020 roku. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce 23 kwietnia. Z powodu pandemii ingres do katedry świdnickiej został wówczas przełożony na późniejszy termin. Uroczyste objęcie diecezji odbyło się ostatecznie 12 września w świdnickiej katedrze.

Dzisiejszy ingres do katedry jest powodem radości nie tylko Diecezji Świdnickiej, ale całego Kościoła w naszej ojczyźnie. Z tej właśnie racji, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji serdeczne życzenia i gratulacje – przekazał abp Stanisław Gądecki w liście skierowanym do ordynariusza świdnickiego. Zapewnił przy tym o swojej modlitwie i modlitwie Kościoła w Polsce – zarówno w intencji bp. Mendyka, jak i w intencji całej diecezji. Podkreślił też “aktywną i kompetentną obecność bp. Mendyka w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski”.

Przesyłam pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo czcigodnemu bratu Markowi Mendykowi, dotychczas biskupowi tytularnemu i biskupowi pomocniczemu diecezji legnickiej, który został ustanowiony biskupem świdnickim. Znajdując nieustannie światło i pociechę w Słowie Bożym, usiłujemy – pośród dzisiejszych utrapień i trudności – bezpiecznie prowadzić owczarnię Pańską, którą sam Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu i po trzykrotnym wyznaniu miłości przez apostoła Piotra, powierzył jego pasterskiej pieczy. Dlatego poszukujemy odpowiednich pasterzy, którzy z nami ponieśliby wytrwale to ciężkie brzemię – stwierdził z kolei papież Franciszek w wystosowanym liście apostolskim. – Ponieważ zatem Ty, czcigodny bracie już w legnickiej wspólnocie kościelnej chwalebnie spełniałeś zadania biskupie, mamy pewność, że jako doświadczony we wszystkich sprawach i wyposażony w konieczne cnoty możesz odpowiednio wypełnić to trudne zadanie, w Twojej rodzinnej diecezji – podkreślił papież.

– Pozwólmy się prowadzić słowu Boga. Zajmijmy się Jezusem, a On niech zajmie się nami – mówił bp Marek Mendyk w homilii wygłoszonej podczas uroczystego nabożeństwa, zachęcając, aby wśród codziennych trosk i zabiegania, nie zgubić i nie zatracić wewnętrznego pokoju. – Jesteśmy dziećmi czasów niespokojnych, pełnych nerwowych napięć. W jakimś stopniu dziedziczymy ducha i mentalność tego świata, zżeranego przez aktywizm. Jest to świat, który chciałby od razu i we wszystkim widzieć efekty. Świat, który bardzo wierzy w swój intelekt, w swoje ręce, zdolność efektywnego organizowania, ale nie zawsze wierzy w potrzebę duchowego dojrzewania. Ten świat nie lubi ciszy, nie wierzy w moc Słowa, nie wierzy w potrzebę modlitwy – wskazywał bp Mendyk.

Oczywiście nikt z nas nie chce identyfikować się z takim światem, ale w nim żyjemy i siłą rzeczy jego mentalność nam się udziela. Nietrudno zatem o przeobrażenie się w zwolennika ideologii i aktywizmu w naszych codziennych, apostolskich działaniach. Papież Benedykt zwracał uwagę i stale przypominał, że żywy kontakt z Jezusem jest decydującą pomocą, aby pozostać na właściwej drodze, by nie popaść w pychę, która deprecjonuje człowieka i w rzeczywistości niczego nie buduje, ale burzy – dodał ordynariusz świdnicki.

/mn/

fot. Przemysław Pojasek/Gość Niedzielny/Diecezja Świdnicka, mn