Strona główna 0_Slider Zielona strona Świdnicy. Ogród różany na placu 1000-lecia

Zielona strona Świdnicy. Ogród różany na placu 1000-lecia

0

Na mapie Świdnicy są zakątki szczególnie lubiane i chętnie wybierane przez mieszkańców na miejsce odpoczynku. Jednym z nich jest wypełniony zielenią skwer na placu 1000-lecia Państwa Polskiego. Na przestrzeni wieków zmieniało się zarówno przeznaczenie tego terenu, jak również jego wizerunek. Jak wyglądał dawniej?

Historia okolic obecnego placu 1000-lecia Państwa Polskiego sięga XIV wieku i epidemii, która wymusiła założenie nowego cmentarza za miejskimi murami. Przeznaczenie tego terenu zmieniło się wraz z rozpoczęciem budowy twierdzy świdnickiej w 1747 roku. W pierwszym etapie prac przebudowano stare umocnienia otaczające miasto, rozebrano dotychczasowe mury obronne, przebudowano bramy. Miasto otoczono wałem, przy którym znajdowała się głęboka fosa, a całość wzmocniono trzema bastionami – jednym z nich był Bastion Jezuicki.

Diametralna zmiana przeznaczenia i wyglądu terenu obecnego placu 1000-lecia nastąpiła w 1902 roku, wraz z oddaniem do użytku budynku Banku Rzeszy, który na początku XX wieku zasięgiem działania obejmował powiaty: świdnicki, strzegomski, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, niemczański, noworudzki, kłodzki, bystrzycki oraz miasto Świdnica. Obok gmachu banku powstał okazały skwer z fontanną zwany Placem Ozdobnym (Schmuckplatz), Ogrodem Różanym (Rosengarten) lub Ogrodem Rentierów (Rentnergarten).

Po zakończeniu II wojny światowej, 23 września 1945 roku na skwerze odsłonięto pomnik ku czci żołnierzy radzieckich poległych w walkach o Świdnicę. W 2012 roku świdnicki oddział Światowego Związku Żołnierzy AK wnioskował do ówczesnego prezydenta Świdnicy i Rady Miejskiej, by cokół zaadaptować na pomnik Polskiego Państwa Podziemnego. Sprawa nie doczekała się finału.

Ostatnie dziesięciolecia dla dawniej pięknego skweru oznaczały postępującą degradacją. Zmieniło się to w 2016 roku w ramach zrealizowanej za 918 tys. złotych rewitalizacji ogrodu różanego. W ramach prac odtworzono jego dawny wygląd na podstawie historycznych informacji i zachowanych fotografii. Odtworzona została fontanna, układ ścieżek, a przede wszystkim roślinność.

/opr. mn/

zdjęcia archiwalne ze zbiorów portalu „Świdnica – Moje Miasto / Świdnickie Archiwum Cyfrowe”

zdjęcia współczesne: fot. Dariusz Nowaczyński