Strona główna 0_Slider Zalew Witoszówka bez wody z powodu zagrożenia dla mieszkańców? Wody Polskie wyjaśniają

Zalew Witoszówka bez wody z powodu zagrożenia dla mieszkańców? Wody Polskie wyjaśniają

10

Nie milkną głosy oburzenia po opróżnieniu z wody większości zalewu Witoszówka w Świdnicy. W sprawę postanowili zaangażować się m.in. parlamentarzyści z KO i SLD. Dzisiaj Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie wyjaśnia, że przyczyną opróżnienia zbiornika były względy bezpieczeństwa. W wyniku tych działań zginęło tysiące chronionych małży.

Po publikacji informacji o powtórnym opróżnieniu zbiornika na portalu Swidnica24.pl stan zalewu, a także perspektywa napełnienia wodą dopiero za ok. 1,5 roku,  wzburzyły mieszańców Świdnicy i wywołały reakcję władz miasta. O podjęcie natychmiastowych działań zaapelował radny Wiesław Żurek, natomiast przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski wystosował pismo do Zarządu Zlewni w Legnicy, w którym zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stanu zalewu. Obaj wprost wskazali, że doszło do katastrofy ekologicznej. Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska w ubiegłym tygodniu skierowała pismo do dyrektora RZGW we Wrocławiu, Mariusza Przybylskiego pisząc m.in.: – Z przykrością informuję, że w wyniku braku zdecydowanych działań Państwa instytucji w Świdnicy doszło do ekologicznej katastrofy w zalewie Witoszówka. Mieszkańcy, w tym także ja, są bardzo zaniepokojeni tym stanem rzeczy. W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tysiącami martwych zwierząt, w tym objętych ochroną, proszę o niezwłoczne podjęcie kroków, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu Zalewu Witoszówka w Świdnicy. (…) Utrzymywanie tak niskiego poziomu lustra wody w zalewie Witoszówka przez dłuższy czas jest niedopuszczalne. Stwarza to biologiczne zagrożenie dla mieszkańców Świdnicy i ma negatywny wpływ na wizerunek miasta. Liczę, że podejmie Pan zdecydowane działania, mające na celu jak najszybsze przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i ponowne napełnienie zbiornika wodą do poziomu sprzed ich rozpoczęcia. W przeciwnym razie, jako odpowiedzialny gospodarz, będę zmuszona oddać sprawę do prokuratury za zaniechanie działań, których skutkiem jest niszczenie środowiska.

Jak ustaliliśmy, zawiadomienie do prokuratury nie zostało jeszcze złożone. Podjęcie interwencji zapowiedziało kilkoro parlamentarzystów okręgu wałbrzyskiego.

Na pytania Swidnica24.pl, dotyczące aktualnych decyzji ws. zalewu i ewentualnej zmiany decyzji, która spowodowałaby ponowne napełnienie zbiornika wodą, odpowiada dzisiaj Jarosław Garbacz Główny specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: Obniżenie poziomu piętrzenia w zbiorniku Witoszówka II w Świdnicy było podyktowane złym stanem technicznym obiektu, co wykazała kontrola stanu technicznego zapory i urządzeń zbiornika przeprowadzona wiosną tego roku przez IMGW-PIB Centrum Technicznej Kontroli Zapór. Podjęte w maju tego roku przez Wody Polskie działania doraźnie – wykonanie prac awaryjnych nie zmieniły zaleceń i decyzji kontrolerów, którzy nakazali obniżenie poziomu piętrzenia w zbiorniku. Przeprowadzona przez Wody Polskie operacja zrzutu wody została wykonana w taki sposób, aby ochronić cały dobrostan ryb bytujących w zbiorniku oraz możliwie jak najwięcej pozostałych organizmów żyjących. W zbiorniku nadal utrzymywany jest maksymalny poziom piętrzenia wody, zapewniający warunki bytowania dla ryb oraz reszty organizmów. Konieczna jest jednak gruntowna modernizacja zbiornika – trwają procedury zmierzające do jak najszybszego przeprowadzenia takich prac. Wcześniej w porozumieniu między innymi z Polskim Związkiem Wędkarskim i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Wody Polskie podejmą działania mające na celu ochronę lub przeniesienie fauny żyjącej w zbiorniku w bezpieczne miejsce na czas robót budowlanych. Decyzja o obniżeniu piętrzenia na zbiorniku jest podyktowana względami bezpieczeństwa mieszkańców Świdnicy.

Na czym polegało zagrożenie? – Dalsze utrzymywanie wysokiego poziomu wody w zbiorniku Witoszówka II mogło grozić z powodu złego stanu technicznego obiektu na przykład katastrofą budowlaną i nagłym zalaniem terenów położonych poniżej akwenu. Obniżenie piętrzenia było podyktowane nakazem IMGW-PIB Centrum Technicznej Kontroli Zapór – odpowiada Jarosław Garbacz i zapewnia – Wody Polskie podejmują wszelkie możliwe kroki w porozumieniu z innymi instytucjami, aby doprowadzić do pozytywnego zakończenia sprawy. Odpowiedzi na listy, zapytania oraz interpelacje poselskie zostaną udzielone zainteresowanym podmiotom najszybciej jak to możliwe, nie później niż w wyznaczonych ustawowo terminach.

Agnieszka Szymkiewicz

Komunikat ze strony www.wroclaw.wody.gov.pl

W ostatnich dniach Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na polecenie inspektorów nadzoru budowlanego, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, zleciły w trybie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody w zbiorniku Witoszówka II. Działanie to jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Obiekt pilnie wymaga remontu.

Aktualnie w zbiorniku utrzymywany jest maksymalny poziom wody, jaki jest bezpieczny dla mieszkańców i umożliwia przetrwanie organizmom wodnym. Obniżenie lustra wody ma na celu przygotowanie do prac remontowych na zaporze piętrzącej wodę, jazie oraz klapach zrzutowych.

Zbiornik Witoszówka II został wybudowany w latach 1973-1975, jego pojemność całkowita wynosi 153 tysiące m³ i obejmuje obszar prawie 9 ha. Zbiornik służy głównie rekreacji i stanowi teren wypoczynkowy dla turystów i mieszkańców Świdnicy. O konieczności obniżenia poziomu wody w zbiorniku Witoszówka II zostały niezwłocznie powiadomione zarówno władze miasta Świdnicy, jak i wałbrzyskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. Wszelkie kwestie związane z ichtiofauną bytującą w zbiorniku są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy nie mieli zastrzeżeń do wykonania działań w obrębie zbiornika.

Wody Polskie prowadzą wzmożone działania służące do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na wykonanie projektu i remontu zbiornika Witoszówka II, co pozwoli na możliwe jak najszybsze przywrócenie stałego piętrzenia wody w akwenie. Procedury są obecnie w toku. 28 lipca wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Polskiego Związku Wędkarskiego na miejscu przeprowadzono czynności wraz z wizją terenową, które potwierdziły zasadność podjętych działań i dążenia do jak najszybszej modernizacji obiektu ze względu na jego zły stan techniczny.

Obiekt był częściowo remontowany w 1998 roku i wykonano wtedy naprawę płyt żelbetowych wraz z ekranem, następne prace przeprowadzono w 2001 roku w ramach usuwania szkód powodziowych – odmulenie czaszy zbiornika, tj. na wlocie Potoku Witoszowskiego, wlot i zabudowa skarpy prawej oraz remont bruków na skarpie, od strony ul. Polna Droga. W 2015 roku zbiornik uzbrojono w sieć piezometrów do pomiaru zwierciadła wody w korpusie zapory. Do 2017 roku zbiornik był administrowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, gdzie w ramach bieżącego utrzymania obiektu wykonywano drobne prace remontowe obejmujące uzupełnienia ubytków dylatacji płyt ekranu, naprawy ubytków w betonach i murach przyczółków, wzmacnianie szykan, uzupełnienia uszkodzonych poręczy oraz uzupełnienia pokryć antykorozyjnych części stalowych jazu. Ze względu na wiek i stan techniczny obiektu konieczne są jednak dalsze prace modernizacyjne.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Poprzedni artykułPod koniec sierpnia powalczą o miano mistrza Polski!
Następny artykuł680 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Jaka sytuacja w powiecie świdnickim?