Strona główna 0_Slider Wynagrodzenia prezydenta, posłów i samorządowców w górę. Sejm przyjął ustawę

Wynagrodzenia prezydenta, posłów i samorządowców w górę. Sejm przyjął ustawę

14

Sejm przyjął w piątek zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Posłowie poparli przepisy przewidujące, że pensje m.in. prezydenta RP, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zmiany wiążą wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie nie jak dotychczas z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego, czyli de facto z sytuacją w gospodarce (wynagrodzenie zasadnicze sędziego SN to przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego pomnożone przez 4,13; w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł).

Ustawa przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej, a pierwszej damie – w wysokości 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Pensja prezydenta po zmianie ma więc wynieść 26 tys. zł brutto, natomiast pierwsza dama otrzyma 18 tys. zł brutto.

Marszałkowie Sejmu i Senatu zarobią po 22 tys. zł brutto, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu po 18 tys. zł brutto. Pensja premiera ma wynieść 22 tys. zł brutto, ministrów 18 tys. zł brutto, wiceministrów 17 tys. zł brutto. Nowelizacja podwyższa również wynagrodzenia wojewodom do 15 tys. zł brutto, wicewojewodom do 13 tys. zł brutto oraz posłom do 12,5 tys. zł brutto.

Podwyżki również dla samorządowców

Uchwalone przepisy mają również uruchomić mechanizm dostosowania wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w samorządzie terytorialnym „do zakresu odpowiedzialności, charakteru realizowanych zadań, a przede wszystkim do faktycznej sytuacji gospodarczej – przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce”. Jak podkreślali projektodawcy w uzasadnieniu, „przy ustalaniu tych wynagrodzeń trzeba jednocześnie pamiętać o konieczności uszanowania autonomii samorządu terytorialnego”.

Zgodnie z ustawami samorządowymi, ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta, starosty, marszałka województwa to kompetencje odpowiednio rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

W myśl uchwalonej w piątek ustawy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN, co w tym roku oznacza 13 990,24 zł. Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN, co daje 11 591,92 zł. Marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN, a więc 14 989,55 zł.

Do maksymalnych wynagrodzeń określonych w ustawie nie będą wliczane dodatki za wieloletnią pracę (tzw. stażowe).

Uzasadnienie zmian? „Próba urealnienia”

Głównym celem nowelizacji jest – jak wskazano w uzasadnieniu – „podjęcie próby urealnienia wynagrodzeń wypłacanych osobom pełniącym funkcje publiczne, które na skutek braku wzrostu wynagrodzeń przez ostatnie lata, a nawet ich obniżenia o 20 proc. (co miało miejsce w 2018 r. w stosunku do posłów, senatorów i grupy pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne), pozostały na niskim poziomie wynagradzania, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego czy minimalnego wynagrodzenia w tym samym okresie”.

Ponadto uchwalone zmiany „stanowią także próbę zniwelowania w odpowiedniej proporcji różnicy, jaka powstała pomiędzy wynagrodzeniami tych osób (kluczowych dla władz ustawodawczej i wykonawczej), a przedstawicielami głównych organów władzy sądowniczej”.

Za przyjęciem ustawy głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Jak zagłosowali posłowie z okręgu wałbrzyskiego? Ustawę poparli: Michał Dworczyk (PiS), Marek Dyduch (Lewica), Marcin Gwóźdź (PiS), Izabela Katarzyna Mrzygłocka (KO), Wojciech Murdzek (PiS), Monika Wielichowska (KO), Ireneusz Zyska (PiS). Od głosu wstrzymał się Tomasz Siemoniak (KO).

/PAP, opr. mn/