Strona główna Polityka Świdniccy radni o remontach, transporcie i elektromobilności

Świdniccy radni o remontach, transporcie i elektromobilności

0

O przygotowaniach do nowego roku szkolnego, strategii rozwoju elektromobilności w Świdnicy i planach częściowego remontu ulicy Wrocławskiej będą pod koniec sierpnia debatować świdniccy radni XX sesja rozpocznie się 27 sierpnia o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. Obrady będą transmitowane.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca przygotowania świdnickich placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/21.
Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 18.06.2020 r.
Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Projekty uchwał TU.