Strona główna 0_Slider Świdnica z „Samorządową Kartą Praw Rodzin”? Radni podejmą decyzję w sprawie petycji

Świdnica z „Samorządową Kartą Praw Rodzin”? Radni podejmą decyzję w sprawie petycji

12

Ochronie „rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją”, a także ochronie przed „lewackimi, neomarksistowskimi nurtami ideologicznymi” ma zdaniem Zjednoczenia Chrześcijańskiego Rodzin służyć przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej świdniccy samorządowcy podejmą decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia dokumentu przygotowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Petycja dotycząca przyjęcia przez miejskich radnych „Samorządowej Karty Praw Rodzin” została złożona do świdnickiego magistratu 26 maja. – Celem złożonej propozycji uchwały Rady Miejskiej Świdnicy jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Konstytucja w art. 18 wymaga, by władze publiczne otoczyły szczególną ochroną i opieką rodzinę, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo i macierzyństwo – tłumaczy Ewelina Kondziela, przewodnicząca okręgu wrocławskiego ZChR, w uzasadnieniu do zgłoszonego projektu

Żadna społeczność nie może rozwijać się bez udziału rodzin — silne rodziny są fundamentem silnej wspólnoty. Dzisiaj, gdy nasz kraj mierzy się z wyzwaniami demograficznymi oraz problemem osłabienia więzi społecznych, w tym rodzinnych, tym większe znaczenie zyskuje tworzenie przez władze publiczne korzystnych warunków dla funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz do wzmacniania więzi, na których są one oparte. W tych okolicznościach konieczne jest wyraźne opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu samorząd decyduje się na wprowadzenie konkretnych rozwiązań zaproponowanych w Samorządowej Karcie Praw Rodzin, która stanowi kompleksowy program działań na rzecz wzmocnienia rodziny. Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin jest nie tylko deklaracją poparcia dla silnej rodziny, ale też zobowiązaniem do dostosowania usług społecznych do potrzeb rodzin, promocji dobrych praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie, monitorowanie i egzekwowania praw rodzin w całym obszarze kompetencji samorządu terytorialnego oraz tworzenia przez organy samorządu terytorialnego prawa przyjaznego rodzinie – wyjaśnia Kondziela.

Zaznacza przy tym, że Zjednoczenie Chrześcijańskie Rodzin „stanowczo sprzeciwia się podważaniu na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin, w tym praw rodziców i dzieci, oraz ustrojowej pozycji małżeństwa”. – Opowiadamy się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. Władze publiczne mają obowiązek uwzględniać w polityce społecznej i gospodarczej dobro rodziny – wylicza przewodnicząca wrocławskiego ZChR.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do złożonego projektu Samorządowej Karty Praw Rodzin, „Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin uważa wprowadzenie projektu uchwały za celowe i niezbędne w dobie rozpasania ideologii LGBT oraz neomarksistowskiej ideologii gender”, zaś „ochrona przed lewackimi, neomarksistowskimi nurtami ideologicznymi – atakującymi instytucję rodziny – wpisuje się w zadania samorządu lokalnego”.

Krótko po wniesieniu petycji do świdnickiego magistratu, do zgłoszonego projektu odnieśli się za pośrednictwem mediów społecznościowych miejscy samorządowcy. – Pomijając „ideologię marksistowską i lewacką „. Tak czytając kolejną już petycję, która chcą Nas Świdniczan „uszczęśliwić na siłę” i pouczać ludzie z kraju, myślę że każde ideologiczne skrzywienie prowadzi tylko do wzajemnej nienawiści i wrogości. Komu to potrzebne? – pytał Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej. – Po pierwsze – nie do końca rozumiem jej przesłanie. Po drugie – Świdnica nie potrzebuje specjalnych uchwał, żeby chronić rodziny, rodzicielstwo i macierzyństwo. Konstytucja i inne przepisy prawa są dla nas przesłaniem. Zawsze. A także zwykła ludzka wrażliwość – komentowała z kolei prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Ponieważ propozycja przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin została złożona w formie petycji, sprawą zajęli się radni z komisji skarg, wniosków i petycji, którzy większością głosów uznali petycję za bezzasadną. – „Samorządowa Karta Praw Rodzin”, dokument przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, skupia się na wybranych artykułach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd gminy zobowiązany jest do stosowania wszystkich zapisów Konstytucji (art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa) i także jest zobowiązany zwracać uwagę na art. 25 ust. 2, który stanowi, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym oraz art. 32 ust. 1, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Przyjęcie „Samorządowej Karty Praw Rodzin” sprowadzałoby się głównie do potwierdzenia stosowania przez samorząd wybranych zapisów Konstytucji. Nie jest to konieczne, gdyż samorząd gminy wprowadza akty prawa lokalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Konstytucji – stwierdzono w wydanym przez komisję uzasadnieniu.

Podkreślono jednocześnie, że Gmina Miasto Świdnica prowadziła i nadal prowadzi działania na rzecz rodziny w ramach wielu inicjatyw, zaś odróżnieniu od deklaracji zawartej w „Samorządowej Karcie Praw Rodzin”, dotychczasowe inicjatywy gminy przynosiły i przynoszą konkretną korzyść dla świdnickich rodzin. – Nie widać zatem potrzeby i zasadności podejmowania odrębnej, dodatkowej, proponowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, uchwały. Dla wzmocnienia tego stanowiska, należy stwierdzić, że w przypadku, gdyby obywatel zauważył w postępowaniu gminy naruszenie przepisów prawa, w tym Konstytucji, ma prawo powiadomić o tym fakcie organy, które są powołane do oceny przestrzegania przepisów prawa – dodano.

Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” należeć będzie do Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni zajmą się zgłoszonym projektem podczas najbliższej sesji, która odbędzie 27 sierpnia.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułBiskup świdnicki przypomina o zasadach sanitarnych w związku z COVID-19
Następny artykułLatem byli nie do powstrzymania. Juniorzy młodsi gotowi do startu ligi!