Strona główna 0_Slider Maturzyści poznali wyniki egzaminów. Zdawalność w powiecie wyższa niż w województwie, ale...

Maturzyści poznali wyniki egzaminów. Zdawalność w powiecie wyższa niż w województwie, ale niższa niż rok temu

1

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła we wtorek wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości, do którego w całej Polsce przystąpiło ponad 259 tysięcy absolwentów szkół średnich. Ze względu na pandemię koronawirusa był to egzamin inny niż zwykle. Został on przełożony o ponad miesiąc względem pierwotnego terminu, maturzyści musieli stosować się do licznych wytycznych sanitarnych, a z uwagi na kilkumiesięczne zamknięcie szkół, przygotowania do matur mogły się odbywać wyłącznie zdalnie. Myślę, że okoliczności zewnętrzne miały ogromny wpływ na wyniki. Oceniając je, trzeba o tym pamiętać – komentuje Robert Kaśków, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

fot. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Tegoroczni naturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe było również przystąpienie do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Z uwagi na pandemię COVID-19, maturzyści nie musieli mierzyć się z egzaminami ustnymi z języka polskiego oraz języka obcego, które były obowiązkowe w latach ubiegłych. Zostały one przeprowadzone tylko i wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Maturzyści, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki we wrześniu, natomiast ci, którzy oblali więcej niż jeden obowiązkowy egzamin, będą mogli poprawić swoje wyniki dopiero za rok.

Zgodnie z przedstawionymi przez CKE danymi ogólnopolskimi, egzamin dojrzałości zdało 74% maturzystów. 17,2% abiturientów będzie mogło przystąpić do wrześniowej poprawki, a 8,8% egzaminowanych nie zaliczyło więcej niż jednego przedmiotu. W przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 81,1%, a wśród tegorocznych absolwentów techników pozytywnym wynikiem może cieszyć się 62,2% zdających.

Egzamin z języka polskiego zdało 92%, egzamin z matematyki – 79%, a egzamin z języka angielskiego – najczęściej wybieranego przez uczniów – 92% maturzystów. Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym są następujące: język polski – 52% punktów, matematyka – 52% punktów, język angielski – 71% punktów.

Podczas tegorocznych egzaminów maturzyści musieli m.in. dezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły

Jak poradzili sobie uczniowie z Dolnego Śląska i powiatu świdnickiego?

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w województwie dolnośląskim do tegorocznych matur przystąpiło 16 326 osób, a pozytywnym wynikiem może się pochwalić 72% z nich. Egzamin dojrzałości zaliczyło 81% absolwentów liceów ogólnokształcących, natomiast w przypadku absolwentów techników było to 56%. Dla porównania, w ubiegłym roku w województwie dolnośląskim maturę zdało 78,5% egzaminowanych (85,5% w przypadku absolwentów liceów i 66% w przypadku absolwentów techników).

Na Dolnym Śląsku egzamin z języka polskiego zdało 92%, egzamin z matematyki – 77%, a egzamin z języka angielskiego – 94% maturzystów. W województwie dolnośląskim średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym są następujące: język polski – 52,7% punktów, język angielski – 73,5% punktów, matematyka – 51,1% punktów.

W powiecie świdnickim do egzaminu dojrzałości przystąpiły 873 osoby, przy czym pozytywnym wynikiem maturalnym może się pochwalić 635 z nich, tj. 72,7%. Egzamin dojrzałości zaliczyło 81,7% absolwentów liceów ogólnokształcących, natomiast w przypadku absolwentów techników było to 58,3%. Dla porównania, w ubiegłym roku w powiecie maturę zdało 75,4% egzaminowanych (83,2% w przypadku absolwentów liceów i 66% w przypadku  absolwentów techników).

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Kasprowicza w Świdnicy do matury przystąpiło 125 absolwentów. Nie zdała tylko jedna osoba. – Zdawalność na poziomie 99,2% to bardzo przyzwoity wynik. Wolałbym wprawdzie, żeby było to 100%, ale nie jest to tragedia – mówi dyrektor Robert Kaśków. Średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z I LO:

  • język polski – 58,5% na poziomie podstawowym, 61,7% na poziomie rozszerzonym,
  • język angielski – 91,4% na poziomie podstawowym, 70% na poziomie rozszerzonym,
  • matematyka – 72,1% na poziomie podstawowym, 53% na poziomie rozszerzonym,
  • język niemiecki – 68,8% na poziomie podstawowym, 75,8% na poziomie rozszerzonym,
  • język francuski – 90% na poziomie podstawowym,
  • język hiszpański – 88% na poziomie podstawowym.

Komentując maturalne wyniki dyrektor “Kasprowicza” zwrócił uwagę na nadzwyczajne okoliczności, jakie towarzyszyły tegorocznym egzaminom. – Ta matura była inna, a przez to również jej wyniki są inne – wskazuje Kaśków. – Uczniowie byli w pewnym stopniu zdani na siebie. Trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku dotknęło ich zawieszenie zajęć z powodu strajku, teraz spotkał ich brak zajęć od marca do czerwca – dodaje. Wyjaśnia przy tym, że z powodu zawieszenia nauki stacjonarnej, kluczowe dla maturzystów przygotowania do egzaminów zostały ograniczone wyłączne do formy zdalnej. W trakcie przedmaturalnych konsultacji zabrakło więc bezpośredniego kontaktu uczniów z pedagogami.

Myślę, że okoliczności zewnętrzne miały ogromny wpływ na wyniki maturalne. Warto zwrócić uwagę, że arkusze maturalne były przygotowane na normalną maturę majową. Nawet daty na arkuszach były majowe. Matura została więc przygotowana na normalne okoliczności. Z powodu pandemii okoliczności stały się jednak nienormalne i zmusiły nas do przeprowadzenia matur w sposób nienaturalny. Z tego względu wszystko jest trochę zaburzone i oceniając tegoroczne wyniki trzeba o tym pamiętać – wskazuje dyrektor.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Świdnicy do egzaminu dojrzałości przystąpiło 122 maturzystów, z czego jego zdaniem może się pochwalić 120 z nich (98,4%). – Gratuluję absolwentom Banacha tak dobrych wyników maturalnych osiągniętych w trudnych czasach pandemii, w przesuniętym terminie egzaminów. Jak co roku możemy być pewni absolwentów II LO na studiach medycznych, AGH w Krakowie oraz licznej reprezentacji na Politechnice Wrocławskiej. A także na kierunkach uniwersyteckich i ekonomicznych – komentuje dyrektor Jacek Iwancz. Średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z II LO z egzaminów na poziomie podstawowym:

  • język polski – 64,6%,
  • język angielski – 88,4% (15 uczniów uzyskało 100%),
  • matematyka – 78,3% (11 uczniów uzyskało 100%),
  • język niemiecki – 73%.

/PAP, CKE, mn/