Strona główna 0_Slider Jaki będzie przebieg ekspresowej S5? Władze Świdnicy negatywnie zaopiniowały obecne warianty

Jaki będzie przebieg ekspresowej S5? Władze Świdnicy negatywnie zaopiniowały obecne warianty

6

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są prace projektowe związane z planowaną budową drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i węzłem trasy S3 w Bolkowie, a także przebudową autostrady A4 lub wytyczeniem jej nowego przebiegu. Na podstawie dotychczasowych działań i konsultacji opracowano kilka wariantów przebiegu obu tras, które zostały skierowane do dalszych uzgodnień – w tym z samorządowcami.  – Nasza opinia na temat proponowanych rozwiązań jest negatywna, gdyż żadna z wersji przebiegu S5 nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych Świdnicy – wskazuje prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

fot. GDDKiA

Trwają w tej chwili konsultacje dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S5. One odbywają się zarówno w formie internetowej, jak i w ograniczonej formie stacjonarnej. We wszystkich tych konsultacjach bierzemy udziały, przedkładamy swoją opinię. Jest to opinia negatywna, ponieważ w każdym z zaproponowanych wariantów – jest tych wariantów konsultowanych dziewięć – wszystkie połączenia komunikacyjne przebiegają na północ od Świdnicy. Nam, jako miastu, zależy przede wszystkim na rozwiązaniu problemu z ruchem tranzytowym w przebiegu drogi krajowej nr 35 oraz dróg wojewódzkich 379 i 382. Zaproponowane nam warianty w ogóle tego problemu nie ujmują. Podobne zdanie mają gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej położone w centralnej i południowej części naszego obszaru – stwierdziła prezydent Beata Moskal-Słaniewska podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Przypomnę, że przebieg południowej obwodnicy Świdnicy, czyli odciążenie przede wszystkim drogi krajowej nr 35, jest ujęty w planach zagospodarowania przestrzennego zarówno gminy wiejskiej Świdnica, jak i miasta Świdnica. Mamy więc tam stosowne rezerwy komunikacyjne i bezkolizyjne rozwiązania jeśli chodzi o przebieg drogi i budowę obiektów inżynieryjnych – wyjaśniała prezydent. – Jest to cały czas faza konsultacji i uzgodnień. Myślę, że te przebiegi będą bardzo trudne do realizacji. Państwo już być może słyszą, że w niektórych gminach – mimo tego, że nie jest to jeszcze decyzja, tylko przedstawianie propozycji – mieszkańcy w sposób bardzo wyraźny buntują się przeciwko zaproponowanym projektom – zaznaczyła Moskal-Słaniewska.

mat. GDDKiA

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu najbliższych 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali więc wstępne „korytarze” obu dróg, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na ich podstawie dokonano analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy ekspresowej oraz autostrady, wprowadzili kilka korekt i wytypowali cztery „kombinacje”, na podstawie których miałyby toczyć się dalsze prace.

Jednym z wyżej ocenianych wariantów została „kombinacja IV”. Zakłada ona budowę ekspresowej S5 od węzła w Bolkowie (na przecięciu z drogą S3), przez węzeł Serwinów w gminie Dobromierz (na przecięciu z DK5), węzeł Świebodzice (od którego miałby odchodzić łącznik w kierunku Wałbrzycha), węzeł Świdnica (zlokalizowany na południe od Starego Jaworowa, przecinając drogą wojewódzką nr 382), nowo zaproponowany węzeł Marcinowice (między Pszennem a Marcinowicami), prowadząc następnie w kierunku Szczepanowa, gdzie powstałoby miejsce obsługi podróżnych, wzdłuż drogi krajowej nr 35 do węzła Tworzyjanów, ostatecznie łącząc się na węźle Olbrachtowice (gm. Sobótka) z planowaną drogą S8 lub rozważaną, nową trasą autostrady A4. Alternatywne rozwiązania zakładają m.in. budowę autostrady w zbliżonym do powyższego przebiegu.

Ze schematami przedstawiającymi opracowane dotychczas „kombinacje” można się zapoznać na stronie projektu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułGmina Świdnica: będzie przerwa w dostawie wody w kilku miejscowościach
Następny artykułSiatkarska rywalizacja dobiegła końca