Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Gmina Świdnica szykuje się do nowego roku szkolnego

Gmina Świdnica szykuje się do nowego roku szkolnego

0

Jaki będzie nowy rok szkolny 2020/2021 trudno powiedzieć. Na pewno będzie to czas trudny dla nas wszystkich. Mam jednak nadzieję, że cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, a także rodzice – dostosują się ściśle do określonych procedur – mówiła na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Tradycyjnie na kilka dnia przed końcem wakacji wójt gminy spotkała się z dyrektorami placówek oświatowych, aby omówić priorytety oświatowe gminy Świdnica na nowy rok szkolny 2020/2021 oraz przedyskutować sprawy dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli. W tym roku mają one szczególny charakter, odbywać się będą z uwzględniałem warunków epidemicznych.

1 września rozpoczynamy naukę zarówno w szkołach, jak i przedszkolach w tradycyjnej formie. Jak sytuacja będzie wyglądała w praktyce okaże się w pierwszych dniach, lub tygodniach funkcjonowania placówek. W tym roku nie będzie gminnych uroczystości związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektorzy szkół za pośrednictwem dzienników elektronicznych są w stałym kontakcie z rodzicami oraz opiekunami uczniów i przekazują aktualne wytyczne – wyjaśniała wójt gminy.

Jak na nową rzeczywistość wpłynie na dowozy szkolne i prowadzenie zajęć?

Dowozy szkolne realizowane będą zgodnie z przepisami obowiązującymi w komunikacji publicznej. Ważna informacja! Podczas dowozów na całej trasie przejazdu istnieje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów i opiekunów dowozów. Uczniowie bez maseczek nie będą mogli wsiadać do autobusu, dlatego ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zaopatrzyli swoje dzieci w odpowiednie zabezpieczenia, oraz aby zadbali o to, by dzieci miały te maseczki każdego dnia. Już teraz możemy stwierdzić, że wydatki na ten cel będą większe niż w roku ubiegłym, gdyż ze względu na ograniczenia liczby osób przewożonych niektóre trasy dowozów muszą być podzielone i realizowane w dwóch turach. O ile? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć po upływie pierwszych kilku tygodni. Mamy bowiem sygnały, że niektórzy z rodziców zdecydują się na dowożenie dzieci własnym środkiem transportu.

Do szkół i przedszkoli wstęp dla poszczególnych oddziałów klasowych odbywać się będzie wyznaczonym wejściem. Uprzejmie prosimy, aby przedszkolakom i uczniom kl. 0-I towarzyszył tylko jeden z rodziców bądź opiekunów. Pozostałych uczniów prosimy o wchodzenie do szkół samodzielnie. W większości przypadków zajęcia w szkołach odbywać się będą w tych samych salach lekcyjnych, z wyłączeniem tych klas, w których nie będzie można przenieść pomocy dydaktycznych (np. pracownia chemiczna). Podczas zajęć uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podczas przerw uczniowie będą przebywać w oznaczonych miejscach, z zachowaniem dystansu społecznego. W ramach wewnętrznych procedur w każdej placówce oświatowej dyrektorzy określą zasady bezpiecznej realizacji zajęć edukacyjnych. Z powodu COVID-19 nowy rok szkolny na pewno będzie inny niż zazwyczaj i tylko odpowiedzialność całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami może wszystkim go ułatwić.

Awanse zawodowe i „nowi” dyrektorzy

Podczas uroczystości wójt gminy wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Anny Suszek i Katarzyny Halkowicz ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Tadeusz Szarwaryn otrzymał przedłużenia pełnienia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszennie na kolejny rok szkolny. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu do końca 31 sierpnia 2021 r. otrzymała również pani Jadwiga Ostrowska.

Nowe priorytety oświatowe

Wójt gminy zapoznała wszystkich dyrektorów szkół z zadaniami priorytetowymi placówek oświatowych gminy Świdnica w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także wspieranie i niwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Rozwijanie u uczniów samodzielności, kreatywności oraz kompetencji niezbędnych w dalszej edukacji i ścieżce kariery zawodowej.
  3. Monitorowanie potrzeb oraz wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku ze skutkami pandemii.
  4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod kształcenia.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułW solidarności z Białorusią. Głos poparcia dla protestujących podczas obrad Rady Miejskiej
Następny artykułKS Neptun zaprasza na treningi pływackie