Strona główna Wydarzenia Dobromierz Dotacje na wymianę ogrzewania. Nabór wniosków trwa

Dotacje na wymianę ogrzewania. Nabór wniosków trwa

1

Trwa nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Do 30 września tego roku mogą je składać mieszkańcy Świdnicy, Boguszowa-Gorce, Dobromierza, Głuszycy, Jaworzyny Śląskiej, Marcinowic, Mieroszowa, Gminy Nowa Ruda, Miasta Nowa Ruda, Strzegomia, Świebodzic, Gminy Świdnica, Walimia, Miasta Wałbrzych i Żarowa.

Możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w  wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Wzory dokumentów o udzielenie grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem www.wymianakotlow.pl. Wypełniony jeden egzemplarz wniosku wraz z uproszczonym audytem energetycznym należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do właściwego Urzędu Gminy/Miasta, który bierze udział w projekcie, w terminie do 30 września br. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.

Po zakończeniu naboru wniosków o udzielenie grantów dokonana zostanie ich ocena. Potrwa to około 4 miesięcy. Przypominamy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl, w związku z czym zachęcamy do śledzenia na bieżąco zamieszczanych tam publikacji.

W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z usługi doradztwa technicznego. W tym celu należy zgłosić się do swojego Urzędu Gminy/Miasta. Numery telefonów i adresy mailowe opublikowane są na wspomnianej wcześniej stronie internetowej projektu.

Ponadto w każdym z urzędów utworzony został punkt informacyjny w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Pytania można również kierować drogą mailową lub telefoniczną – dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej projektu . W Urzędzie Miejskim w Świdnicy informacje udzielane są w pokoju 317 (III piętro), pod nr tel. 74/ 856 28 80 oraz mailowo: [email protected].

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022. Planuje się zmodernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom  klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Jego wartość to 24 212 601,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 -16 840 999,95 zł.

/Źródło Urząd Miejski w Świdnicy/